Speciální kalkulačka k porovnání zvýhodněných úvěrů SFRB a sledování výše veřejné podpory (de minimis).

Jak spočítat úvěr:
K zadání můžete využít posuvník nebo přímo vepsat vámi požadovanou hodnotu.

1. Zvolte výši úvěru, rozmezí je nastaveno od 0,3 – 100 milionů Kč.
2. Zvolte dobu splatnosti, rozmezí je nastaveno od 24 – 720 měsíců.
3. Výše úroku je nastavena od 0,75 % - 4 % p.a.

Výše úvěru Doba splatnosti Úrok
měsíců
%

Úvěr SFRB
Měsíční splátka SFRB
425 403 Kč
Úrok SFRB celkem
209 672 Kč
 
Komerční úvěr
Měsíční splátka
433 893 Kč
Úrok celkem
413 432 Kč
* Komerční úrok je nastaven na 3,5 %, což je aktuální běžný bankovní úrok.
Úspora celkem
203 760 Kč
Celková výše veřejné podpory
197 321 Kč

Podle zadaných parametrů v horní části kalkulačky máte nyní uvedeny hodnoty vašeho úvěru:

  • Výši měsíční splátky, kterou zaplatíte u úvěru SFRB a u běžného bankovního úvěru
  • Úrok celkem je celková výše, kterou zaplatíte u úvěru SFRB, a kterou zaplatíte u běžného bankovního úvěru
  • Úspora celkem – je rozdíl mezi tím, co zaplatíte u SFRB nebo v bance
  • Celková výše veřejné podpory – tato hodnota je rozdíl mezi SFRB a bankovním úvěrem, diskontovaná podle Referenční sazby Evropské komise (aktuální sazba)s průměrnou rizikovou přirážkou 1%
  • Podle celkové výše veřejné podpory také zjistíte, zda vámi zadaný úvěr je v limitu „de minimis“.

V případě, že jste nastavili parametry tak, že se pod kalkulačkou objeví hlášení:
„Parametry zadání nesplňují limit veřejné podpory. Optimální nastavení úvěru lze konzultovat přímo s našimi pracovníky podpory@remove-this.sfrb.cz - znamená to, že celková výše veřejné podpory převyšuje limit de minimis (součet všech poskytnutých podpor malého rozsahu jednomu subjektu ve třech po sobě následujících fiskálních letech nesmí překročit 200.000 EUR), proto je potřeba upravit vaše nastavení (například snížit výši úvěru nebo snížit dobu splatnosti, případně zvýšit úrok).

Pokud potřebujete další informace, či výpočet pro vás „na míru“, neváhejte se obrátit na naše pracovníky na e-mailu: podpory@remove-this.sfrb.cz. Děkujeme.

 

UPOZORŇUJEME, ŽE KALKULAČKA MÁ INFORMAČNÍ CHARAKTER, VÝPOČET JE ORIENTAČNÍ A NEZAKLÁDÁ PRÁVNÍ NÁROK NA POSKYTNUTÍ ÚVĚRU PODLE TĚCHTO PARAMETRŮ.
PODMÍNKY ÚVĚRU SE ŘÍDÍ JEDNOTLIVÝMI NAŘÍZENÍMI VLÁDY PODLE PROGRAMŮ.