Prohlášení o přístupnosti

Webová prezentace je vytvořena tak, aby splnila pravidla tvorby přístupného webu a vyhovuje požadavkům zákona č.99/2019 Sb. o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č.365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Struktura layoutu i obsahu je vytvořena strukturálním XHTML 1.0 Transitional.

Vizuální prezentace pak pomocí kaskádových stylů (CSS).

Texty

Veškeré zveřejněné texty jsou definovány v relativních jednotkách a je možno libovolně upravovat jejich velikost pomocí standardních nástrojů internetového prohlíčeže (Ctrl + posun kolečkem v Internet Exploreru). Výjimkou je funkce hodnocení stránek.

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto soubory jsou v textu vyznačeny příslušnou ikonou upozorňující na jiný obsah cílového odkazu.

Kontakt na správce webu

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu můžete poslat na adresu IT@sfrb.cz. Tato adresa slouží pouze pro řešení technických záležitostí.

Pro řešení obsahových záležitostí týkající se této webové prezentace využijte kontakt sekretariat@sfrb.cz

Nápověda ke klávesovým zkratkám

Tato stránka dodržuje standard klávesových zkratek vytvořený Iniciativou pro přístupnější internet.

Seznam zkratek - základní 

  • Alt + 0 Na obsah stránky
  • Alt + 1 Nápověda ke klávesovým zkratkám
  • Alt + 2 Hlavní strana
  • Alt + 3 Mapa stránek
  • Alt + 4 Vyhledávání 

Na předchozí stránku se vrátíte tlačítkem Zpět ve vašem prohlížeči.

Poznámka: Pro volbu čísel používejte horní řádek na kávesnici, nikoliv numerický blok vpravo.