Úrokové bonusy pro Program Panel 2013 +

SFRB ve snaze motivovat vlastníky k opravám a modernizacím bytových domů a s ohledem na zajištění rychlejší návratnosti poskytnutých úvěrů přistoupil k diferencování úrokových sazeb.

Cílem je zajistit optimální návratnost finančních prostředků, jak z pohledu možných zdrojů financování, objemu oprav, tak i z pohledu možnosti splácení žadatelů.

 

 

doba splatnosti úvěru

výše úroku s fixací na celou dobu splácení

do 10 let

referenční sazba Evropské unie, minimálně však 0,75 %

10-20 let

referenční sazba Evropské unie, minimálně však 0,75 % + 1 % p. a.

20-30 let

referenční sazba Evropské unie, minimálně však 0,75 % + 2 % p. a.

Pro stanovení výsledné úrokové sazby je směrodatná výše referenční sazby EU ke dni podpisu úvěrové smlouvy.

Referenční sazba Evropské unie od 1. ledna 2016 - 0,46 % p. a.