Aktuální stav programu

Žádosti do programu Panel 2013+ přijímáme kontinuálně.

Rozpočet SFRB na programy pro podporu bydlení, byl Poslaneckou sněmovnou schválen v září 2015.

  • V roce 2015 jsme přijali 120 žádostí za více než 506,7 mil. Kč.
  • Bylo uzavřeno 143 smluv za 585,5 mil. Kč.
  • Bylo poskytnuto 13 příslibů úvěrů ve výši 56,2 mil. Kč, které přecházejí do roku 2016.
  • Do roku 2016 přechází 11 aktivní žádostí za 50 mil. Kč.

PROGRAM PANEL 2013+ JE OTEVŘEN.

rozpočet roku 2016600 mil. Kč
počet žádostí5 ks

14,2 mil. Kč

příslib úvěru

5 ks 

 16,3 mil. Kč

úvěrové smlouvy52 ks216,5 mil. Kč
datum aktualizace16. září 2016