Program úvěrů na opravy a modernizace bytových domů

Program nabízí nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů. Důraz je kladen na komplexní opravy, aby tak vlastníci vynakládali finanční prostředky účelně.

Panel 2013+ je určen pro všechny vlastníky bytových domů, bez rozdílu technologie výstavby (panelové, cihlové).

Program mohou využít družstva, společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby stejně jako města či obce, jež mají ve vlastnictví bytový dům.

Podmínky programu se řídí Nařízením vlády č. 468/2012, jehož platné znění naleznete zde.

Pod tímto odkazem najdete Úrokové bonusy pro Program Panel 2013+

Žádosti do programu přijímáme kontinuálně.

  • Úrok - již od Referenční sazby Evropské Unie, minimálně však 0,75 %.
  • Fixace úroku po celou dobu splatnosti, kterou lze nastavit až na dobu 30 let.
  • Zajištění - standardní, formou ručitelského závazku a další formy jištění podle výše úvěru.

Podrobnosti k programu naleznete také v praktické příručce, která vás provede podmínkami a potřebnými náležitostmi.

Nepřehlédněte Slovníček pojmů a Nejčastější otázky, kde naleznete další informace.

Pokud máte jakékoliv další dotazy, kontaktujte nás:

  • e-mail – podpory@remove-this.sfrb.cz,
  • telefon – pracoviště Praha: 221 771­ 645 nebo 221 771 615.
  • telefon – pracoviště Olomouc: 585 206 132.

Případné další otázky zasílejte na komunikace@remove-this.sfrb.cz

Poznámka k novelizaci programu v roce 2014

Dne 24. 7. 2014 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno nové nařízení vlády č. 144/2014 Sb., kterým se novelizuje nařízení vlády č. 468/2012 Sb., a 8. 8. 2014 nabylo nové nařízení účinnosti. Od té doby jsou také přijímány žádosti dle tohoto novelizovaného nařízení vlády.


Zásadní změnou pro žadatele je povinnost dokládání energetického posudku namísto dříve dokládaného PENB. Formulář energetického posudku, vyplněný vzor i metodický pokyn k vyplnění nalezne žadatel v dokumentech ke stažení.