FORMULÁŘE A METODICKÝ POKYN

V této sekci naleznete potřebné formuláře, které budete ke své Žádosti dokládat.

Přečtěte si metodický pokyn níže, který vám přehledně rekapituluje všechny přílohy k Žádosti a také jak je připravit k úspěšnému podání žádosti.

UPOZORNĚNÍ !!!

Dne 1.8.2014 byly aktualizovány v programu Panel 2013+ dokumenty ke stažení.

Důvodem je skutečnost, že dne 24.7.2014 bylo ve sbírce zákonů zveřejněno nové nařízení vlády č. 144/2014 Sb., kterým se novelizuje nařízení vlády č. 468/2012 Sb. a 8.8.2014 nabude toto nové nařízení účinnosti.

Žádosti dle původního nařízení vlády lze podávat nejpozději do 7.8.2014 včetně (žádost musí být doručena SFRB). Pokud by některý z žadatelů potřeboval ještě po 1.8.2014 původní dokumenty, lze o ně požádat emailem na adrese podpory@remove-this.sfrb.cz.

Žádosti podle novelizovaného nařízení vlády smějí být podány nejdříve 8.8.2014.

Zásadní změnou pro žadatele bude povinnost dokládání energetického posudku namísto doposud dokládaného PENB. Formulář energetického posudku, vyplněný vzor i metodický pokyn k vyplnění, nalezne žadatel v dokumentech ke stažení.

Nejčastější chyby při podávání žádosti

Níže v dokumentu ke stažení naleznete zpracované nejčastější chyby, které se v přijatých žádostech vyskytují. Předejděte pochybení při vyplňování žádosti a urychlete tím tak celý proces zpracování. V případě dotazů prosím kontaktujte kolegy ze sekce podpor.