Program úvěry obcím na opravy a modernizaci bytového fondu

V roce 2016 opět přijímáme od obcí a měst žádosti na poskytnutí úvěru.

Podmínky programu: 

 • podpora je poskytována ve formě úvěru,
 • garantovaný úrok 3 % p. a. po celou dobu splácení,
 • splatnost úvěru je max. 10 let od uzavření úvěrové smlouvy,
 • obec je povinna min. 20 % úvěrových prostředků dále poskytnout jiným vlastníkům (právnickým nebo fyzickým osobám) vlastnícím bytový fond na území obce,
 • úvěr je určen na opravy a modernizace bytů, bytových a rodinných domů a kryje až 50 % vynaložených nákladů,
 • obec musí mít zřízen peněžní - úvěrový fond a schválená pravidla pro použití prostředků tohoto fondu.

Úvěr lze využít například na:

 • připojení k veřejným sítím technického vybavení - rozvod vody, plynu, kanalizace, elektřiny, včetně vnitřních rozvodů,
 • výměna oken, střešní krytiny a krovu včetně výměny a oprav odpadních dešťových svodů,
 • oprava vnějšího pláště včetně balkonů, zateplení objektu, sanace vlhkého zdiva,
 • oprava společných prostor - výtahu, schodišť, komínového tělesa, kotelny (pokud slouží k vytápění a ohřevu vody v daném objektu), tepelného čerpadla apod.,
 • opravy a modernizace vnitřního interiéru - dveře, podlahy, omítky, ústřední topení, vestavná kuchyně, vestavné skříně, modernizace sociálního zařízení,
 • oprava či pořízení nových garážových vrat, pokud jsou součástí rodinného domu,
 • pořízení a instalace solárních panelů (sloužící na ohřev vody a vytápění v daném objektu).

Obsah a poskytování této podpory upravuje Nařízení vlády 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů, ve znění pozdějších předpisů.

Žádosti o podporu ve formě úvěru jsou přijímány na obou pracovištích SFRB v Praze i Olomouci.

Formulář žádosti o úvěr a metodický pokyn naleznete níže.