Program na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou

Státní fond rozvoje bydlení má v rámci svého rozpočtu připravenu vždy rezervu pro případnou potřebu na pomoc k odstranění následků škod způsobených živelní pohromou.

Program byl otevřen v lednu 2015 a jedná se o sjednocení programového portfolia, které bylo pro fyzické a právnické osoby v případě živelní pohromy dostupné.

Program Živel poskytuje podporu na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou. Podpora je poskytována ve formě nízkoúročených úvěrů.

Živelní pohromou se myslí situace, jež vznikla v důsledku působení přírodních sil, pokud byl v souladu s krizovým zákonem vyhlášen krizový stav nebo třetí stupeň povodňové aktivity podle vodního zákona. Jedná se o přívalové deště, extrémně silný vítr, mimořádně intenzivní bouřku, mnohdy spojenou s krupobitím.

Program se řídí nařízením vlády č. 319/2014 Sb., jehož platné znění včetně ostatních dokumentů a pokynů naleznete zde.

O připravovaném programu jsme vás informovali v aktualitách, kde si můžete také přečíst znění tiskové zprávy vydanou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.