Program JESSICA - sociální

Pro města a neziskové organizace k zajištění moderních sociálních bytů pro své občany je možné využít maximálně 50 mil. Kč

Program JESSICA je také určen pro vznik sociálního bydlení formou rekonstrukcí nebytových prostor nebo modernizací bytových domů.

Nízkoúročené úvěry jsou připraveny pro vlastníky bytových domů z řad měst nebo neziskových organizací. Takto vzniklé sociální bydlení bude sloužit sociálně slabým občanům, kteří si nemohou zaopatřit vlastní bydlení,zdravotně postiženým či jinak sociálně slabým skupinám.

Snížené úrokové sazby podle délky splatnosti pro sociální bydlení (města a neziskové organizace)

úvěrové smlouvy do 10 let, včetně výše RS EU* - nyní 0,52% p. a.
úvěrové smlouvy od 10 let do 20 let, vč. ve výši 1,5% p. a.
úvěrové smlouvy od 20 let do 30 let, vč. ve výši 2% p. a.

*RS EU – referenční sazba Evropské unie (od 1.1.2015 ve výši 0,52% p. a.).

Podmínky podpory pro sociální bydlení: příjemcem jsou pouze obce nebo neziskové organizace podle Nařízení ES 1080/2006 čl. 7.

Co znamená sociální byt:

  • základním vybavením je určen pro osoby, které v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení a jsou schopné plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu. Jsou to skupiny zdravotně, příjmově nebo jinak sociálně znevýhodněné
  • splňuje podmínky pro byt dle ČSN 73 4301 Obytné budovy
  • doporučuje se byty vybavit zařízením, které není možné demontovat
  • musí splňovat podmínky pro nakládání se sociálními byty