PILOTNÍ URČENÍ PROGRAMU

Územní vymezení

Program JESSICA je pilotně otestován ve znevýhodněných zónách měst s Integrovaným plánem rozvoje měst (IPRM) a mohou ho využívat všichni vlastníci bytových domů v těchto územních oblastech 41 měst ČR.

Program JESSICA je finančním nástrojem Integrovaného operačního programu IOP a doplňuje končící programové období Evropských strukturálních fondů, které byly určeny právě pro města s IPRM. Toto označení představuje problémové území ve vybraných městech, které je typické řadou negativních jevů – od špatného stavu bydlení a z toho plynoucích sociálních problémů až po celkovou kvalitu života v těchto zónách. Cílem Operačního programu IOP  bylo pomoci těmto městům s obnovou problémových zón například z hlediska infrastruktury a občanské vybavenosti. 

Města s IPRM zónami zobrazuje mapa.

Podrobný seznam ulic v jednotlivých městech je zde.