Finanční objemy a určení programu

Program JESSICA nabízel dlouhodobé nízkoúročené úvěry na rekonstrukci či modernizaci bytových domů. Úvěry byly určeny pro všechny vlastníky bytových domů, tj. města, bytová družstva, společenství vlastníků a fyzické a právnické osoby vlastnící bytový dům.

Z celkové částky 550 mil. Kč bylo vyčleněno 50 mil. Kč pro města a neziskové organizace za účelem vytvoření sociálního bydlení formou rekonstrukcí nebytových prostor nebo modernizací bytových domů.

Úvěry z Programu JESSICA včetně kompletní administrace zajišťuje Správce Fondu rozvoje měst (FRM), kterým se na základě veřejné zakázky stala v roce 2013 Komerční banka, a.s. 

Informace a aktualizované dokumenty pro žadatele o úvěr najdete na webu Komerční banky a.s., www.kb.cz

Stav programu

Program JESSICA je ukončen.

Počet žádostí (schvalované žádosti)| 0 ks| 0 mil. Kč

Příslib úvěru (schválené žádosti)| 0 ks| 0 mil. Kč

Podepsané smlouvy| 153 ks| 601,3 mil. Kč

Náhradní žádosti| 0 ks| 0 mil. Kč

Datum aktualizace: 31. 12. 2015