Úvěry na výstavbu nájemních bytů

Program na výstavbu nájemních bytů s výhodami:

  • Pro žadatele - investory rozložení administrativního procesu žádosti podle potenciálu projektu.
  • Zlepšení podmínek pro budoucí nájemníky.
  • Více možností využití úvěru.

Celé znění novely nařízení vlády č. 284/2011 Sb., naleznete zde.

Formuláře a metodické pokyny

Žádost a všechny její přílohy, včetně seznamu, kdy které z nich předkládáte.
K vyplnění žádosti a jak doložit jednotlivé přílohy vám napoví Metodický pokyn. Pokud přesto máte nejasnosti a chcete se poradit, můžete také kontaktovat naši sekci podpor: podpory@remove-this.sfrb.cz

Slovníček pojmů

Vše co potřebujete vědět nejen k programu výstavby nájemních bytů. Jak je přesně definován bytový dům, podlahová plocha nebo přístavba. Nevíte co patří do rozhodných nákladů, pak si přečtěte náš slovníček pojmů.

Nejčastější otázky

Doplnění jak k nařízení vlády nebo příručce. Zde naleznete odpovědi na otázky, které jste nám pokládali na našich společných školeních.

Máte otázku která v této sekci nezazněla, pak nám napište na komunikace@remove-this.sfrb.cz, odpověď pro vás i ostatní čtenáře zajistíme. 

Novela Nařízení vlády 284/2011 Sb.

Nařízení vlády 284/2011 Sb., v novelizovaném znění, jak jej schválila vláda dne 19. 7. 2012.

Novela NV nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne vyhlášení ve Sbírce zákonů.
Žádosti do programu jsou přijímány kontinuálně.

Metodika, praktická příručka pro žadatele a veškeré formuláře jsou umístěny v přílohách v sekci Dokumenty a metodické pokyny.

Znění nové úpravy nařízení vlády:

Novelizované znění nařízení vlády č. 284/2011 Sb., schválené vládou

Úvěry na výstavbu nájemních bytů

Cílem programu je podpořit nejen novou výstavbu nájemních bytů, především pro vymezené skupiny obyvatel, ale také umožnit přestavby a rekonstrukce již existujících objektů, které původně nebyly určeny k bydlení nebo v nich nejsou byty způsobilé k bydlení. Novinkou navíc je možnost využít nízkoúročený úvěr na stavební úpravy stávajícího velkého bytu, díky kterým vznikne alespoň jeden další nájemní byt. Smyslem je pomoci zajistiti dostupnost malometrážních bytů.

Změnila se také velikost bytů, které lze  z úvěru hradit - od 25m2 do 90m2. Snížení velikosti z původních 35m2 je možností jak postavit dostupné, malé byty například pro jednočlenné domácnosti. Náklady na stavbu se tak pozitivně projeví na odpovídající výši nájemného.

Základní parametry úvěru

  • výše úroku 2% p.a. v případě realizace nájemních bytů pro vymezené skupiny (seniory, zdravotně či sociálně ohrožené skupiny)
  • fixace po celou dobu splácení, kterou lze nastavit až na 30 let.
  • úrok od 3,5% p.a. při výstavbě pro ostatní skupiny, se stejnou možností nastavení doby splatnosti až na 30 let.

Výše úroku bude posuzována podle bonity žadatele a dalších kritérií.

Předkládané žádosti a projekty bude posuzovat nezávislá komise, stejně jako v loňském roce. Jejími členy jsou například generální ředitel Svazu podnikatelů ve stavebnictví, Ing. Miloslav Mašek, RSDr. Zdeněk Pernes, předseda Rady seniorů a Ing. Milan Taraba, předseda Sdružení nájemníků ČR.