Úvěry pro mladé do 36 let na pořízení obydlí - Program 600

Program 600 na základě nařízení vlády č. 100/2016 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na pořízení obydlí osobami mladších 36 let pečujícími o dítě do 6 let, bude spuštěn 21. dubna 2016.

Vše o programu naleznete zde.

Úvěry na opravy a modernizace - Panel 2013+

Program na opravy a modernizace je otevřen od ledna 2013 a je určen pro všechny vlastníky bytových domů, bez rozdílu technologie výstavby (panelové, cihlové).

Do programu je možné stále podávat žádosti. Vše o programu naleznete zde.

Úvěry na opravy a modernizace - Program 150

Program na opravy a modernizace je otevřen od ledna 2014 a je určen pro mladé lidi do 36 let, kteří mají vlastnický nebo alespoň spoluvlastnický podíl na nemovitosti (rodinný dům, byt).

Do programu je možné stále podávat žádosti. Vše o programu naleznete zde

Úvěry na výstavbu nájemních bytů

Inovovaný program na výstavbu nájemních bytů byl otevřen v srpnu 2012 a přináší řadu dobrých změn.

Do programu je možné podávat žádosti. Vše o programu naleznete zde.

Projekt rozvoje znevýhodněných městských zón

Program JESSICA byl otevřen od ledna 2014 do konce roku 2015 a byl určen pro města s IPRM zónami. Využít jej mohli všichni vlastníci bytových domů v deprivovaných oblastech 41 měst ČR.

Vše o programu naleznete zde.

Podpora obcí

Program je určen pro obce na opravu obecního bytového fondu, navíc může obec z úvěru poskytnout půjčky svým občanům, za stejných podmínek, které dostane od Fondu.

Do programu je možné podávat žádosti. Vše o programu naleznete zde.

Obnova obydlí po živelní pohromě

Program Živel je určený na opravy obydlí postiženého živelní pohromou, pokud byl v souladu s krizovým zákonem vyhlášen krizový stav nebo třetí stupeň povodňové aktivity podle vodního zákona.

Vše o programu naleznete zde.

Záruky

Záruky za splácení úvěrů na výstavbu nájemních bytů

Program se řídí nařízením vlády č. 370/2004 Sb. Do programu je možné podávat žádosti. Vše o programu naleznete zde.