Potřebujete poradit?


SFRB - Pracoviště Praha

Vinohradská 1896/46
120 00 Praha 2

tel.: 234 712 611
tel.: 221 771 612
fax: 222 318 868


SFRB - Pracoviště Olomouc

Dolní náměstí 192/9
779 00 Olomouc

tel.: 585 206 121
fax: 585 234 303

Úvěr 150 000 Kč pro mladé do 36 let na opravy, rekonstrukce a modernizace jejich domů a bytů.

Úvěr mohou využít mladé rodiny (i bezdětné) či samoživitelé s nezletilými dětmi, majitelé nebo spolumajitelé bytů či domů, kteří chtějí zmodernizovat své bydlení a pořídit si například novou kuchyň či koupelnu.

Úvěr 600 000 Kč na pořízení bydlení, koupí či výstavbou, pro mladé do 36 let pečující o dítě do šesti let. 

Prostředky z úvěru lze využít na koupi bytu nebo domu, výstavbu domu či převod družstevního podílu v bytovém družstvu. Žadatel přitom nesmí být vlastníkem ani spoluvlastníkem obydlí, ani nájemcem družstevního bytu.

Výhodný úvěr na opravy a modernizace bytových domů, a to nejen panelových, ale i cihlových.

Úvěr lze čerpat na zateplení pláště, úpravu vnitřních společných prostor, výtahů a také na úpravy v bytech. .Program mohou využít družstva, společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby, města či obce, které mají ve vlastnictví bytový dům.

Úvěry se zvýhodněným úročením a až třicetiletou splatností na výstavbu nájemních bytů. 

Program má za cíl podpořit výstavbu nájemních bytů pro seniory nad 65 let, mladé do 30 let a lidi zdravotně či sociálně znevýhodněné. Úvěr lze použít na novou výstavbu, ale i přestavbu stávajících budov. Žádat může jakákoli právnická nebo fyzická osoba.

Obnova obydlí zcela nebo částečně zničeného živelní pohromou a budování protipovodňových opatření.

Nízkoúročené úvěry na pomoc těm, kterým poničila nebo zničila obydlí živelní pohroma, jako je povodeň, přívalový déšť, krupobití, vichřice. Postižení lidé mohou půjčku využít na opravu poškozených domů a bytů, nebo na jejich nové pořízení formou koupě nebo výstavby.

Nový dotační a úvěrový program pro obce, který je zaměřený na regeneraci veřejného prostoru na sídlištích.

Dotaci je možné poskytnout až do výše 50% uznatelných nákladů, nejvýše však může činit 6 milionů Kč. Spolu se žádostí o dotaci je žadatel oprávněn požádat o úvěr na dofinancování projektu. Součet výše úvěru a dotace může pokrýt až 90 % uznatelných nákladů na projekt.

Úvěry s garantovaným úrokem po celou dobu splácení na modernizaci bytového fondu.  

Obec může tyto úvěrové prostředky dále poskytnout jiným vlastníkům bytů a rodinných domů na území obce, Finance lze využít nejen na modernizace bytů a domů, ale také na připojení k veřejným sítím. Úvěrem lze pokrýt až 50 % vynaložených nákladů.

Informační platforma Portál o bydlení - aktuality, odborné seriály i bezplatná právní poradna.

Bydlení je základ našeho života, ale také zodpovědnost každého z nás. Portál o bydlení je pravidelně aktualizovaný zdroj informací, které mohou být užitečné při řešení bytové situace. Součástí webových stránek je i bezplatná právní poradna.