Program Zateplování

Úvěrový program na energetickou modernizaci bytových domů

 

Výhody programu:

 • SFRB přijímá žádosti do programu kontinuálně;
 • program platí pro celé území České republiky mimo Prahu;
 • úvěr je bezúročný;
 • správa a vedení úvěru je bez poplatků, zdarma je i odborná pomoc a konzultace s pracovníky SFRB.

Program se řídí nařízením vlády č. 16/2020 Sb., v platném znění. Úvěr z programu Zateplování je možné kombinovat s dotací z programu IROP na zateplování bytových domů v rámci specifického cíle 2.5. Více informací naleznete zde.

 

Úvěr lze využít na:

 • zateplení pláště domu a vnitřních konstrukcí; 
 • pořízení a instalaci stínění v exteriéru;
 • rekuperaci;
 • výměnu hlavního zdroje tepla na fosilní paliva za zdroj, který využívá zemní plyn nebo obnovitelné zdroje energie; 
 • pořízení a instalaci solárních termických kolektorů, solárních soustav nebo akumulačních nádrží;
 • pořízení centrálního vytápění v bytovém domě; 
 • připojení bytového domu k soustavě zásobování tepelnou energií;
 • regulaci otopné soustavy nebo její modernizaci včetně výměny rozvodů tepla a otopných těles;
 • pořízení nebo výměnu předávací stanice podle energetického zákona; 
 • výměnu oken a dveří;
 • výměnu výtahu.

 

Výše úvěru:

 • nejméně 500 tisíc, nejvýše 90 milionů Kč; 
 • nejvýše 76 % celkových výdajů. 

 

Podmínky pro poskytnutí úvěru:

 • musí být dosaženo nejméně 20% úspory spotřeby energie oproti stavu před modernizací; 
 • program se nevztahuje na bytové domy v Praze;
 • žádost je podána před zahájením energetické modernizace.

 

Úroková sazba:

 • úvěr je bezúročný.

 

Splatnost úvěru:

 • maximálně 20 let.

 

Případné otázky zasílejte na komunikace@sfrb.cz.

Aktuální stav programu

Žádosti do programu Zateplování jsou přijímány kontinuálně.

PROGRAM ZATEPLOVÁNÍ JE OTEVŘEN.

počet žádostí 5 26,4 mil. Kč
příslib úvěru   0 mil. Kč
úvěrové smlouvy   0 mil. Kč
datum aktualizace 24. března 2020  

Kdo může žádat:

 • vlastníci nebo spoluvlastníci bytových domů nebo nemovitostí, jejichž součástí je bytový dům;
 • společenství vlastníků;
 • bytová družstva.

Program platí pro celé území České republiky kromě hlavního města Prahy.

 

Postup a proces žádosti:

Povinné náležitosti k žádosti o poskytnutí úvěru lze podat osobně nebo poštou na pracovišti SFRB v Praze nebo v Olomouci, případně je také možné pro podání některých dokumentů využít datové schránky (datová schránka: wikaiz5).

V případě, že bude žádost podána přes datovou schránku, potřebné doklady a dokumenty k  žádosti žadatel vyplní, podepíše a v úvodu datové zprávy vypíše seznam dokumentů, které zasílá.

 

Splácení úvěru:

 Po vyčerpání poskytnutého úvěru žadatel obdrží splátkový kalendář s měsíčními splátkami, které začne splácet od následujícího měsíce po vyčerpání úvěru. Doba splatnosti bude stanovena ve smlouvě o poskytnutí úvěru, splatnost může být až 20 let dle požadavku žadatele a schopnosti úvěr splácet.

 

Zajištění úvěru:

 Úvěr musí být dostatečně zajištěn. Zajištění úvěru se stanovuje individuálně dle typu příjemce úvěru.

 Možné způsoby zajištění, popř. kombinace:

 • vinkulace pojistného plnění z pojistné smlouvy na bytový dům ve prospěch SFRB – u všech příjemců úvěru;
 • zástavní smlouva k úvěrované nemovitosti, ručitelské prohlášení nebo směnka – převážně u bytových družstev a právnických osob;
 • ručení dle  § 1194 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů – pro SVJ.