Aktuální stav programu

Příjem žádostí o úvěr v Programu 150 je ukončen.

Rozpočet SFRB na programy pro podporu bydlení byl Poslaneckou sněmovnou schválen v prosinci 2017.

Částka 150 000 Kč je určena na 1 žadatele. Na rekonstrukci a modernizaci bytu či rodinného domu lze žádat i o částku nižší.

  • V roce 2017 bylo přijato 71 žádostí za více než 10,58 mil. Kč.
  • Bylo uzavřeno 76 smluv za 11,1 mil. Kč.
  • Do roku 2018 přechází 12 žádostí za 1,8 mil. Kč.


PROGRAM 150 JE UZAVŘEN.

Stav programu

rozpočet roku 2018 10 mil. Kč  
počet žádostí   0 mil. Kč
úvěrové smlouvy 52 7,5 mil. Kč
datum aktualizace 24. srpna 2018  
     

Dokumenty ke stažení