Informace pro příjemce podpor z již ukončených programů Panel a Program 300

 

Program Panel, otevřený v letech 2001–2011 na základě nařízení vlády č. 299/2001 Sb., a Program 300, otevřený v letech 2004–2011 na základě nařízení vlády č. 616/2004 Sb., byly realizovány z prostředků státního rozpočtu ČR prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj.

Pokud jste příjemcem podpory z Programu 300, zde si můžete stáhnout žádost o snížení jistiny při narození dítěte.

Vyplácení podpory z programu Panel realizuje jménem SFRB Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Více informací najdete zde.