Žádosti o úvěr lze podat na pracovištích Státního fondu rozvoje bydlení v Praze (Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2) a v Olomouci (Dolní náměstí 192/9, 779 00 Olomouc), a to osobně, poštou nebo datovou schránkou.

 

U poštovního podání rozhoduje datum a čas doručení na SFRB. Žádost včetně požadovaných příloh zašlete na adresu vámi zvoleného pracoviště Státního fondu rozvoje bydlení, obálku označte nápisem „Program pro mladé“.

 

Žádosti lze rovněž podat přes datovou schránku žadatele. Žádost musí stejně jako v případě osobního nebo poštovního podání obsahovat povinné přílohy.

 

Dokumenty, u kterých SFRB požaduje notářské ověření nebo originál, musí projít autorizovanou konverzí. U datových schránek se za doručené považuje termín doručení do datové schránky adresáta.

 

V případě přijetí žádostí v objemu dosahujícím 1 mld. Kč, bude příjem žádostí do Programu pro mladé pozastaven. O této skutečnosti bude SFRB informovat na svých webových stránkách www.sfrb.cz.