Příjem žádostí bude zahájen 15. srpna 2018 v 8.00 hodin na pracovištích Státního fondu rozvoje bydlení v Praze (Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2) a v Olomouci (Dolní náměstí 192/9, 779 00 Olomouc). Žádosti doručené před tímto datem a hodinou nebudou zařazeny do hodnocení a budou automaticky vráceny.

Upozorňujeme žadatele, kteří se rozhodnou doručit svou žádost osobně, že nebudou před 8. hodinou vpuštěni do sídla SFRB. Zároveň jim doporučujeme, aby žádost včetně příloh přinesli v  obálce nebo deskách, s řazením: žádost a následně požadované přílohy. Současně  žadatel předloží formulář Potvrzení o přijetí žádosti. Žádost a Potvrzení budou označeny podacím razítkem SFRB, ke kterému bude připsán čas doručení a stvrzeny podpisem zaměstnance SFRB. Potvrzení o přijetí žádosti bude sloužit jako doklad pro žadatele.

V místě podání žádosti nebude možné z kapacitních důvodů jednotlivé předkládané dokumenty konzultovat.

Státní fond rozvoje bydlení si vyhrazuje právo nepřijímat žádosti doručené kurýrní službou a stanovuje, že jedna osoba smí doručit nejvýše dvě žádosti.

U poštovního podání rozhoduje datum a čas doručení na SFRB. Žádost včetně požadovaných příloh zašlete na adresu  vámi zvoleného pracoviště Státního fondu rozvoje bydlení, obálku označte nápisem „Program pro mladé“. Žádosti lze rovněž podat přes datovou schránku žadatele. Žádost musí stejně jako v případě osobního nebo poštovního podání obsahovat povinné přílohy. Dokumenty, u kterých SFRB požaduje notářské ověření, musí projít autorizovanou konverzí. U datových schránek se za doručené považuje termín doručení do datové schránky adresáta. Žádost nesmí být doručena před zahájením příjmu žádostí – tj. před 8.00 hodin dne 15. 8. 2018.

V případě přijetí žádostí v objemu dosahujícím 1 mld. Kč, bude příjem žádostí do Programu pro mladé pozastaven. O této skutečnosti bude SFRB informovat na svých webových stránkách www.sfrb.cz

24. 7. 2018