Koncepce bydlení

Vláda České republiky na svém zasedání dne 27. července 2016 schválila svým usnesením Koncepci bydlení České republiky do roku 2020 (revidovanou). Koncepce respektuje základní východiska i hlavní principy a strategické cíle bytové politiky, formulované v předchozí Koncepci bydlení České republiky do roku 2020, jedná se zejména o vize dostupnost, stabilita a kvalita bydlení. Zde si můžete stáhnout plnou verzi dokumentu.

Zákon č. 211/2000 Sb.

Dnem 6. září 2012 nabyla účinnosti změna zákona o Státním fondu rozvoje bydlení č. 211/2000 Sb. Znění zákona naleznete zde.

Výroční zprávy

Schválené verze Výročních zpráv a Účetních závěrek Státního fondu rozvoje bydlení jsou k dispozici zde.

Etický kodex SFRB

Znění Etického kodexu vychází z vládního usnesení 270 + P, z roku 2001, které bylo novelizováno v květnu 2012, v němž vláda doporučuje převzetí znění kodexu pro ostatní veřejné, státní a samosprávní instituce jako standard pro jednání a chování státních zaměstnanců. Státní fond rozvoje bydlení tímto navrhované vládní znění kodexu modifikoval, s ohledem na zkušenosti a činnosti, které jednotliví pracovníci vykonávají. Znění kodexu naleznete zde.

Statut fondu

Statut fondu byl schválen vládou ČR dne 12. května 2014 a tímto dnem nabyl účinnosti. Dokument naleznete zde.