STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

Ředitel/ka sekce podpor

 

Charakteristika pracovní činnosti:

 • vedení sekce podpor SFRB;

 • zajištění poskytování úvěrů, záruk a dotací dle podmínek aktivních úvěrových programů;

 • zajištění správy aktivních úvěrových, záručních a dotačních smluv uzavřených v minulosti dle nařízení vlády;

 • kontrola splnění podmínek pro poskytnutí úvěrů nebo ručení;

 • příprava návrhů úvěrových smluv v jednotlivých programech;

 • odpovědnost za plnění rozpočtu v části výdajů na realizaci programů a poskytování podpor a úvěrů;

 • příprava metodických postupů pro jednotlivé agendy v oblasti poskytování podpor;

 • plnění dalších úkolů dle pokynů ředitele/ředitelky SFRB, které souvisejí s činností sekce.

   

  Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání (výhodou VŠ ekonomického zaměření);

 • praxe s poskytováním státních podpor minimálně 3 roky;

 • zkušenosti ve veřejné správě výhodou;

 • znalost problematiky veřejné podpory;

 • znalost a schopnost aplikace stavebních předpisů;

 • výborné organizační a komunikační schopnosti;

 • samostatnost, spolehlivost a časová flexibilita;

 • znalost práce na PC (MS Office, účetní programy, práce s internetem);

 • znalost anglického jazyka výhodou;

 • trestní bezúhonnost.

   

  Nabízíme:

 • pracovní poměr založený jmenováním;

 • plný pracovní úvazek;

 • místo výkonu práce v centru Prahy;

 • 5 týdnů dovolené, 3 sick days (indispoziční volno);

 • příspěvek na stravování v podobě stravenek;

 • finanční ohodnocení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů v 15. platové třídě;

 • nástup dle dohody.

   

  Bližší informace poskytne Ing. Hana Pejpalová, tel. č.: 221 771 643, e-mail: pejpalova.hana@sfrb.cz.

   

  Strukturovaný životopis a motivační dopis v češtině zasílejte prosím do 18. 12. 2018 na e-mail: zamestnani@sfrb.cz (do předmětu uveďte „ředitel/ka sekce podpor SFRB“ nebo na adresu:

   

  Státní fond rozvoje bydlení

  Personální oddělení

  Vinohradská 1896/46

  120 00 Praha 2

 • Informujeme Vás, že v rámci výběrového řízení bude naše společnost SFRB zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem výběru vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnující vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany naší společnosti před sjednáním pracovní smlouvy. Mezi tyto zpracovávané osobní údaje patří jméno a příjmení, datum narození, bydliště, telefon, e-mailová adresa, vzdělání a dosavadní pracovní zkušenosti. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu výběrového řízení, které nepřekročí 3 měsíce. Při zpracování Vašich osobních údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu a nebudeme je předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás dále informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům u naší společnosti, dále máte právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů a máte také právo vznést u naší společnosti námitku ohledně zpracování Vašich osobních údajů. Pověřenec pro ochranu osobních údajů dohlíží, aby zpracování osobních údajů, které provádí Státní fond rozvoje bydlení, bylo v souladu s nařízením GDPR. Pro podání stížnosti na porušení povinností při zpracování osobních údajů a pro uplatnění práv subjektu údajů využijte e-mail podatelna@sfrb.cz. Kontaktní údaje pověřence na ochranu osobních údajů jsou uvedeny na stránkách SFRB (www.sfrb.cz). Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), na který se můžete obrátit se stížností. 

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

Interní auditor

 

Charakteristika pracovní činnosti:

 • komplexní a samostatný výkon interních auditů oborů hlavní činnosti SFRB a vyhodnocování jejich výsledků;

 • sledování a vyhodnocování účinnosti vnitřního řídicího a kontrolního systému SFRB;

 • koordinování externích auditů a kontrol vůči SFRB;

 • poskytování poradenské a konzultační činnosti;

 • sestavování a aktualizace plánů interních auditů;

 • vypracování analýzy rizik ve spolupráci s vedoucími pracovníky a správa katalogu rizik;

 • monitoring a ověřování plnění nápravných opatření z provedených auditů.

   

  Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání (výhodou VŠ ekonomického nebo právního zaměření);

 • praxe v oblasti interního auditu minimálně 3 roky;

 • zkušenosti ve veřejné správě výhodou;

 • výborné organizační a komunikační schopnosti, schopnost argumentace;

 • samostatnost, spolehlivost a časová flexibilita;

 • znalost práce na PC (MS Office, účetní programy, práce s internetem);

 • schopnost analyticky zhodnotit získané informace a připravit návrhy řešení včetně jejich popisu;

 • trestní bezúhonnost.

   

  Nabízíme:

 • plný pracovní úvazek;

 • místo výkonu práce v centru Prahy;

 • 5 týdnů dovolené, 3 sick days (indispoziční volno);

 • příspěvek na stravování v podobě stravenek;

 • finanční ohodnocení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů v 13. platové třídě;

 • nástup dle dohody.

   

  Bližší informace poskytne Ing. Petr Štěpánovský, tel. č.: 221 771 632, e-mail.

   

  Strukturovaný životopis a motivační dopis v češtině zasílejte prosím do 20. 12. 2018 na e-mail: zamestnani@sfrb.cz (do předmětu uveďte „interní auditor SFRB“ nebo na adresu:

   

  Státní fond rozvoje bydlení

  Personální oddělení

  Vinohradská 1896/46

  120 00 Praha 2

   

 • Informujeme Vás, že v rámci výběrového řízení bude naše společnost SFRB zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem výběru vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnující vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany naší společnosti před sjednáním pracovní smlouvy. Mezi tyto zpracovávané osobní údaje patří jméno a příjmení, datum narození, bydliště, telefon, e-mailová adresa, vzdělání a dosavadní pracovní zkušenosti. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu výběrového řízení, které nepřekročí 3 měsíce. Při zpracování Vašich osobních údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu a nebudeme je předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás dále informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům u naší společnosti, dále máte právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů a máte také právo vznést u naší společnosti námitku ohledně zpracování Vašich osobních údajů. Pověřenec pro ochranu osobních údajů dohlíží, aby zpracování osobních údajů, které provádí Státní fond rozvoje bydlení, bylo v souladu s nařízením GDPR. Pro podání stížnosti na porušení povinností při zpracování osobních údajů a pro uplatnění práv subjektu údajů využijte e-mail podatelna@sfrb.cz. Kontaktní údaje pověřence na ochranu osobních údajů jsou uvedeny na stránkách SFRB (www.sfrb.cz). Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), na který se můžete obrátit se stížností.