Chcete vědět, kolik vás bude stát rekonstrukce bytu?

7.5.2014
Využijte speciální program na tvorbu rozpočtů vytvořený ČVUT pro programy SFRB a budete mít jistotu, že vaše žádost bude mít správná čísla a zároveň, že se vám rekonstrukce neprodraží.

Stavební fakulta ČVUT dlouhodobě zpracovává pomůcky pro stavební praxi. Program RebytCalc je použitelný pro různé půdorysy bytových jader bez ohledu na technologii výstavby.

Letos program vylepšila tak, že je využitelný pro všechna bytová jádra, bez rozdílu technologie výstavby. 

Program může vytvořit výkaz výměr tzv. „slepý rozpočet“ položek a prací, které bude potřeba pro rekonstrukci udělat, podle vámi zadaných představ o vybavení, příp. změnách půdorysu apod. Tento slepý rozpočet je možné využít jako zadání pro stavební firmy k nacenění rekonstrukce. Druhým výstupem je kontrolní rozpočet prací pro orientaci v cenách stavebních podniků.

Program byl v minulém týdnu certifikován Ministerstvem pro místní rozvoj a díky garanci ČVUT tak bude uznatelný jako podklad pro programy SFRB. 

Pokud tedy uvažujete o programu „Úvěr 150“ na rekonstrukci domu či bytu, využijte program RebytCalc na vytvoření rozpočtu, který do žádosti musíte uvést.

Stejný program je možné využít i pro program Panel 2013+, pokud chtějí vlastníci bytového domu vedle dalších oprav a modernizací rekonstruovat také bytová jádra.

Přímý vstup do programové aplikace naleznete pod dokumenty k programům:

Program Panel 2013+

Program Úvěr 150