Panel 2013 + schválen!

5.12.2012
Vláda dnes schválila nařízení vlády, podle kterého bude Státní fond rozvoje bydlení poskytovat nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů.

Nařízení bylo předloženo jako novela původního programu pod č. 299/2001 Sb., vláda dnes rozhodla, že tato změna, kterou se přechází z dotačního titulu na úvěrový, musí být pojata jako nové nařízení vlády, nikoliv novela. Její obsah zůstává, ale dále bude nařízení vlády vedeno pod novým číslem, a následně bude vloženo do Sbírky zákonů. Po zveřejnění ve Sbírce nabude nařízení vlády účinnosti 15 dnem. Od tohoto dne bude také Fond přijímat žádosti o úvěry.

Program Panel 2013 + znamená obnovení státní podpory pro vlastníky bytových domů na opravy a modernizace. Výhodné úvěry, které stát zájemcům nabídne, mají několik výhod – nízkou úrokovou sazbu fixovanou po celou dobu splácení. Úrok můžeme poskytovat již od výše referenční sazby Evropské komise, která je aktuálně 1,43%. Bude záležet pouze na bonitě žadatele, v jaké výši bude připočtena riziková přirážka k úroku. Podle dosavadních propočtů by měla být sazba standardně kolem 2%. Úrok bude následně fixován po celou dobu splácení, kterou je možné nastavit až na 30 let. Z úvěru bude možné krýt až 90% uznatelných nákladů.

Další výhodou proti dotacím je, že díky revolvingové formě podpory bude splácení těchto výhodných úvěrů generovat další finanční prostředky, které bude Fond opakovaně poskytovat dalším zájemcům.

Po rozhodnutí vlády musí nyní Fond počkat na přidělení nového čísla nařízení, pod kterým bude také vloženo do Sbírky zákonů.

Jakmile budeme číslo nařízení znát, bude na našich stránkách zveřejněna kompletní metodika k žádosti, čerpání úvěrů a další náležitosti.

Sledujte naše aktuality nebo si nastavte RSS kanál a novinky budete dostávat přímo do vašeho e-mailu.