Sídlo Státního fondu rozvoje bydlení

Vinohradská 1896/46
120 00 Praha 2

tel.: 234 712 611

fax: 222 318 868

Úřední hodiny podatelny

pondělí - čtvrtek:

8.00 - 16.00

pátek:

8.00 - 14.00

 

Kontaktní údaje pověřence na ochranu osobních údajů

Mgr. Vít Hřivna

Vinohradská 1896/46

120 00 Praha 2

e-mail: hrivna.vit(zavinac)sfrb.cz

tel.: 234 712 653 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů dohlíží, aby zpracování osobních údajů, které provádí Státní fond rozvoje bydlení, bylo v souladu s nařízením GDPR. Pro podání stížnosti na porušení povinností při zpracování osobních údajů a pro uplatnění práv subjektu údajů využijte, prosím, vzorové formuláře na adrese http://www.sfrb.cz/o-sfrb/zpracovani-osobnich-udaju/ v záložce Vzorové formuláře pro uplatňování práv subjektů údajů.

Svá práva prosím uplatňujte prostřednictvím  e-mailové adresy podatelna(zavinac)sfrb.cz.

Elektronická komunikace

Elektronické podání: podatelna(zavinac)sfrb.cz

Sekretariát ředitelky Fondu: sekretariat(zavinac)sfrb.cz

Kontakt pro média: komunikace(zavinac)sfrb.cz  

Přihlášení k odběru zpravodaje: zde

Datová schránka: wikaiz5

Přípustné formáty datové zprávy dodávané do datové schránky SFRB: DOC(X), XLS(X),PP(X),PDF/A,TXT,RTF,JPEG/JFIF,TIF/TIFF,GIF, PNG.

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: CD ROM, DVD, USB Flash disk, USB externí HDD.

Maximální velikost datové zprávy nesmí přesáhnout 20 MB. Pokud SFRB zjistí, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný, a bude schopen určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se SFRB vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, dokument nebude dále zpracovávat. Stejný postup bude uplatňován i v případě, kdy SFRB nebude schopen určit kontaktní údaje odesílatele. SFRB nebude dále zpracovávat dokument, který je v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, je-li k doručení dokumentu užito přenosného technického nosiče dat.