Sídlo Státního fondu rozvoje bydlení

Vinohradská 1896/46
120 00 Praha 2

tel.: 234 712 611

221 771 612 (sekretariát ředitelky SFRB)

fax: 222 318 868

Úřední hodiny podatelny

pondělí - čtvrtek:

8.00 - 16.00

pátek:

8.00 - 14.00

Informace o Programu pro mladé poskytujeme v pracovní době na těchto telefonních číslech:

585 206 130

585 206 123

585 206 129

585 206 132

585 206 128

585 206 134

585 206 137

234 712 611

 

Kontaktní údaje pověřence na ochranu osobních údajů

Mgr. Vít Hřivna

Vinohradská 1896/46

120 00 Praha 2

e-mail: hrivna.vit(zavinac)sfrb.cz

tel.: 221 771 653

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů dohlíží, aby zpracování osobních údajů, které provádí Státní fond rozvoje bydlení, bylo v souladu s nařízením GDPR. Pro podání stížnosti na porušení povinností při zpracování osobních údajů a pro uplatnění práv subjektu údajů využijte e-mail podatelna(zavinac)sfrb.cz.

Elektronická komunikace

Elektronické podání: podatelna(zavinac)sfrb.cz

Základní email: sekretariat(zavinac)sfrb.cz

Kontakt pro média: komunikace(zavinac)sfrb.cz  

Přihlášení k odběru zpravodaje: zpravodaj(zavinac)sfrb.cz

Datová schránka: wikaiz5

Přípustné formáty datové zprávy dodávané do datové schránky SFRB: DOC(X), XLS(X),PP(X),PDF/A,TXT,RTF,JPEG/JFIF,TIF/TIFF,GIF, PNG.

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: CD ROM, DVD, USB Flash disk, USB externí HDD.

Maximální velikost datové zprávy nesmí přesáhnout 10 MB. Pokud SFRB zjistí, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný, a bude schopen určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se SFRB vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, dokument nebude dále zpracovávat. Stejný postup bude uplatňován i v případě, kdy SFRB nebude schopen určit kontaktní údaje odesílatele. SFRB nebude dále zpracovávat dokument, který je v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, je-li k doručení dokumentu užito přenosného technického nosiče dat.