Úvěrová kalkulačka SFRB

Zvolte výši úvěru v rozmezí od 0,3 – 100 milionů Kč.
měsíců
Zvolte dobu splatnosti v rozmezí od 24 – 360 měsíců.
%
Výše úroku je od 0,45 % - 4 % p.a.

Úvěr SFRB

Měsíční splátka SFRB

425 403 Kč

Úrok SFRB celkem

209 672 Kč

Komerční úvěr

Měsíční splátka

433 893 Kč

Úrok celkem

413 432 Kč
* Komerční úrok je nastaven na 3,5 %, což je běžný bankovní úrok pro střednědobé a dlouhodobé úvěry.

Úspora celkem

203 760 Kč

Celková výše veřejné podpory

197 321 Kč

Speciální kalkulačka k porovnání zvýhodněných úvěrů SFRB a sledování výše veřejné podpory.

Jak spočítat úvěr:
Pro zadání vypište vámi požadovanou hodnotu.

  1. Zvolte výši úvěru, rozmezí je nastaveno od 0,3 – 100 milionů Kč.
  2. Zvolte dobu splatnosti, rozmezí je nastaveno od 24 – 360 měsíců.
  3. Výše úroku je nastavena od 0,45 % - 4 % p.a.

Podle zadaných parametrů v horní části kalkulačky máte nyní uvedeny hodnoty vašeho úvěru:

  • Výši měsíční splátky, kterou zaplatíte u úvěru SFRB a u běžného bankovního úvěru
  • Úrok celkem je celková výše, kterou zaplatíte u úvěru SFRB, a kterou zaplatíte u běžného bankovního úvěru
  • Úspora celkem – je rozdíl mezi tím, co zaplatíte u SFRB nebo v bance
  • Celková výše veřejné podpory – tato hodnota je rozdíl mezi SFRB a bankovním úvěrem, diskontovaná podle Referenční sazby Evropské komise s průměrnou rizikovou přirážkou 1%
  • Podle celkové výše veřejné podpory také zjistíte, zda vámi zadaný úvěr je v limitu de minimis. Jde o pravidlo, že součet všech veřejných podpor poskytnutých žadateli nesmí v kterémkoliv po sobě jdoucím tříletém  období přesáhnout ekvivalent 200 000 EUR v přepočtu kursem devizového trhu vyhlášeným Evropskou centrální bankou, platným ke dni schválení poskytnutí podpory.

V případě, že jste nastavili parametry tak, že se pod kalkulačkou objeví hlášení: 
„Parametry zadání nesplňují limit veřejné podpory. Optimální nastavení úvěru lze konzultovat přímo s našimi pracovníky podpory@sfrb.cz - znamená to, že celková výše veřejné podpory převyšuje limit de minimis (součet všech poskytnutých podpor malého rozsahu jednomu subjektu ve třech po sobě následujících fiskálních letech nesmí překročit 200.000 EUR), proto je potřeba upravit vaše nastavení (například snížit výši úvěru nebo snížit dobu splatnosti, případně zvýšit úrok).

Pokud potřebujete další informace, či výpočet pro vás „na míru“, neváhejte se obrátit na naše pracovníky na e-mailu: podpory@sfrb.cz. Děkujeme.

 

UPOZORŇUJEME, ŽE KALKULAČKA MÁ INFORMAČNÍ CHARAKTER, VÝPOČET JE ORIENTAČNÍ A NEZAKLÁDÁ PRÁVNÍ NÁROK NA POSKYTNUTÍ ÚVĚRU PODLE TĚCHTO PARAMETRŮ. 
PODMÍNKY ÚVĚRU SE ŘÍDÍ JEDNOTLIVÝMI NAŘÍZENÍMI VLÁDY PODLE PROGRAMŮ.