Program 600 pro mladé do 36 let na pořízení obydlí podle nařízení vlády č. 100/2016 Sb. je otevřen a lze do něj podávat žádosti.

Vše o programu

Program Úvěr 150 pro mladé na opravy a modernizace podle nařízení vlády č. 28/2006 Sb., je otevřen a lze do něj podávat žádosti.

Vše o programu

Úvěry na výstavbu nájemních bytů

Program výhodných úvěrů na výstavbu nájemních bytů podle nařízení vlády č. 284/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů je otevřen a je možné podávat žádosti.

Vše o programu

Úvěry na opravy a modernizace PANEL 2013 +

Program nízkoúročených úvěrů na opravy a modernizace dle nařízení vlády č. 468/2012 Sb. Program je otevřen a je možné podávat žádosti.

Vše o programu

Úvěrová kalkulačka

Úvěrová kalkulačka SFRB

Speciální kalkulačka k porovnání zvýhodněných úvěrů SFRB a sledování výše veřejné podpory (de minimis).

Spočítejte si úvěr online!

Státní fond rozvoje bydlení byl zřízen zákonem č. 211/2000 Sb. a spadá pod působnost Ministerstva pro místní rozvoj.

Jeho posláním je podporovat rozvoj bydlení v České republice v souladu s Koncepcí bytové politiky do roku 2020, kterou schválila vláda, a podporovat též udržitelný rozvoj obcí, měst a regionů v souladu s veřejným zájmem.

SFRB spoluvytváří kvalitní podmínky pro rozvoj bydlení, podporuje bydlení pro sociálně, zdravotně či jinak znevýhodněné občany, podporuje obce a motivuje vlastníky k péči o jejich bydlení. Je též rovnocenným partnerem institucím, které působí na evropské úrovni.

Programy Fondu jsou ve formě nízkoúročených úvěrů, jejichž návratnost zajistí nikoliv zisk pro stát, ale trvalou podporu bydlení i do budoucnosti a možnost poskytovat ji i dalším zájemcům.

Více o fondu

Aktuality

Důležité upozornění - změna adresy

1.6.2016

Od 1.6.2016 Státní fond rozvoje bydlení sídlí na nové adrese Vinohradská 1896/46, Praha 2.Telefonní čísla zůstavají v...

Stěhujeme se

19.5.2016

V období od 20. května bude probíhat stěhování pracoviště Praha Státního fondu rozvoje bydlení. Omlouváme se proto...

Státní fond rozvoje bydlení ocenil rekonstrukci bytového domu v Opavě

4.5.2016

Již čtvrtým rokem se mohou všichni příjemci podpory z programu Panel 2013+ ucházet o cenu SFRB Projekt roku. Za...

Všechny aktuality
Nepřehlédněte
Nepřehlédněte