Program výstavby nájemních bytů

V této sekci najdete vybrané příklady spolupráce mezi SFRB a investory. Jak hodnotí podpory a přístup Fondu obce, soukromí investoři a další partneři zjistíte kliknutím na vybraný subjekt.

Výstavba nájemních bytů podle nového programu nízkoúročených úvěrů

Pilotní projekt nového programu podle vládou schválené Koncepce bydlení do roku 2020 byl uzavřen na sklonku loňského roku. Jeho podmínky se řídí Nařízením vlády 284/2011 Sb., (novelizované a vládou schválené znění naleznete zde).

Na alokaci v roce 2011 bylo určeno 110 milionů korun. Žádosti byly doručeny ve výši přesahující 470 milionů korun. Přesto nezávislá komise odborníků doporučila k výběru jediného uchazeče, se kterým byla v prosinci 2012 uzavřena úvěrová smlouva.

V červenci, tedy půl roku na to, byl bytový dům s novými nájemními byty otevřen a předán nájemníkům k užívání.

Investiční rozpočet na rekonstrukci původně administrativní budovy byl 14 mil. Kč, Společnost Stavos předložila žádost o úvěr ve výši 10 mil. Kč. Přestavbou vzniklo 13 nových nájemních bytů.

Prohlédněte si jak nový nájemní bytový dům vypadá.

 

 
 
 
 

Stavební úpravy bytového domu - Starý Jičín

Stavební úpravy ubytovacího zařízení z dotačního programu 333/2009 Sb.

Celkové náklady na výstavbu sociálních bytů činily přes 11 milionů korun, dotace z Fondu byla poskytnuta ve výši 2,7 milionů korun.

Hodnocení spolupráce, připomínky a náměty.

Žádost jsme uzavírali na Olomouckém pracovišti. Proces byl celkem složitý, nicméně s pomocí pracovníků Fondu jsme vše zvládli.

Pracovníci nám velmi pomáhali od přípravy žádosti až po uzavření smlouvy

V současné době neplánujeme novou výstavbu či opravy nemovitostí, do budoucna však nevylučujeme využití programů Fondu

Fotografie

Přestavbou vzniklo deset sociálních bytů s pomocí dotace SFRB.

Výstavba domu s pečovatelskou službou - Hrádek

Výstavba bytového domu podle Nařízení vlády 333/2009 Sb.

Z poskytnuté dotace ve výši 3,12 milionů korun byly dokončeny sociální byty v rámci objektu. Dotace tvořila cca 13% z celkové realizace. 

Hodnocení spolupráce, připomínky a náměty

Dle našeho názoru byl byrokratický proces úměrný požadované dotaci, vzhledem k tomu, že náš projekt byl specifický, bylo potřeba splnit a doložit více dokladů než je obvyklé.

S přístupem pracovníků Fondu jsme byli velice spokojeni. V současné době o využití dalších programů Fondu neuvažujeme.

Fotografie

V objektu je 11 bytových jednotek, byty jsou umístěny v klidné, zadní části.

Výstavba sociálních bytů - Hrochův Týnec

Výstavba bytového domu podle Nařízení vlády 333/2009 Sb.

S dotací SFRB byl vystaven přízemní dům se šestnácti bytovými jednotkami.

Vzhledem k tomu, že u dotované stavby nelze zahrnout přímo do nákladů firmy vynaložené náklady na její pořízení a budova se dlouhodobě odepisuje, tak o další vlastní investici neuvažujeme. 

Hodnocení spolupráce, připomínky a náměty.

Jsme naprosto spokojeni, zaměstnanci Fondu nám byli vždy s požadovanými informacemi ochotni obratem pomoci.

Celkový proces byl dost časově náročný. Nicméně pracovníci nám při přípravě žádosti byli nápomocni.

Fotografie

Přikládáme snímky přízemního objektu s 16 sociálními byty, pořízeného s 4,9 milionovou dotací od SFRB.

Výstavba sociálních bytů - Doksy u Kladna

Přestavba nebytového objektu z dotačního programu 333/2009 Sb.

Investor využil dotaci z programu k přestavbě původně nebytového objektu
k výstavbě sociálních bytů.

Výše dotace činila cca 20% z celkových nákladů. Prostředky byly využity na nové stropy, dozdění budovy se schodištěm, dozdění 1. patra, vyzdění štítů a stropy v 1. patře.

Hodnocení spolupráce, připomínky a náměty

S přístupem pracovníků Fondu jsem maximálně spokojený, proces se mi zprvu zdál složitý, po objasnění pracovníky jsme jej však lehce zvládli.

Pracovníci Fondu mi byli se vším nápomocni.

Fotografie

Zatím o využití nových programů neuvažuji, dokončením této výstavby vznikne 11 bytových jednotek. 

Obec Velká Kraš

Úvěr na opravy a modernizace obecního bytového fondu.

Z úvěru SFRB se podařilo zajistit opravu celkové fasády na bytovém domě s šesti byty. Z prostředků byl doposud poskytnuta půjčka občanovi obce na výměnu oken.

Hodnocení spolupráce, připomínky a náměty.

Přístup pracovníků olomouckého procoviště byl vždy maximálně vstřícný. Proces žádosti byl přijatelný. Složitost nedokážeme posoudit. Nicméně pracovníci Fondu byli maximálně ohleduplní i vzhledem ke vzdálenosti naší obce (126 km).

Fotografie

Přikládáme fotografii opraveného bytového domu před rekonstrukcí a po skončení rekonstrukce.

Obec Židlochovice

Úvěr na opravy a modernizace obecního bytového fondu.

První úvěr od SFRB byl čerpán od roku 2002 ve výši 8 milionů korun. V roce 2011 byl splacen. Z tohoto objemu jsme poskytli 121 úvěrů pro občany, kteří finanční prostředky využili především na opravy fasád, izolace spodní vody, opravy vnitřních a vnějších omítek, opravy podlah a vytápění. Nejvíce se vyměňovala okna a dveře, renovavaly se také koupelny.

Od roku 2010 máme úvěr ve výši 5 milionů korun, který bude dočerpán do konce letošního roku. Zatím jsme uzavřeli 12 půjček s občany obce. Zastupitelstvo schválilo opravy městských bytů - výměnu oken, zateplení a vnitřní opravy.

Hodnocení spolupráce, připomínky a náměty.

Jednání s Fondem bylo vždy profesionální a vstřícné. Protože máme zkušenosti s bankovními úvěry, proces byl pro nás vcelku snadný.

Pracovníci nám byli nápomocni naprosto ve všem.

Fotografie

Opravy občanských i obecních bytů. Výměny oken, vnitřní rekonstrukce a další využití finančních prostředků z úvěru.

Naši občané by přivítali, pokud by výše úvěru mohla být vyšší než 50%, s ohledem na ekonomickou situaci.

Obec Sendražice

Dotace na sociální byty

Obec Sendražice obdržela dotaci ve výši 803.747 Kč. Jednalo se o 30% dotaci, zbývajících 70% hradila přímo obec.

Dotace byla využita při rekonstrukci bývalé mateřské školy na sociální byty. Rekonstrukcí vzniklo 6 nových bytů.

Z dotace byla hrazena výměna oken a dveří. Na objektu byly rekonstruovány podlahy, elektřina, ústřední vytápění a kanalizace. Vybudování kuchyňských linek, oprava střechy a další. Celkové náklady na rekonstrukci byly 2.679.157 Kč.

Fotografie

Obec Tupesy

Úvěr na opravy a modernizace obecního bytového fondu.

Prostředky byly použity pro opravy a modernizaci 16 rodinných domů, v mnoha případech představovaly klíčovou a jedinečnou příležitost pro opravy a zkvalitnění bydlení žadatelů, kteří by jinou formu podpory nemohli získat, nebo by byla podstatně nákladnější a náročnější. Pro cca 50% žadatelů byla snadnost, dostupnost a výhodnost rozhodujícím faktorem pro realizaci záměru.

Fotografie

Obec Luková

Úvěr na opravy a modernizace obecního bytového fondu.

Z poskytnutého úvěru 2,5 mil. Kč jsme opravili 4 byty v bytovém domě v naší osadě Květná, opravu dalšího bytu nyní dokončujeme v přízemí hasičské zbrojnice a v 1. patře kulturního domu. 

Veškeré byty nebyly po několik desetiletí opravovány ani udržovány, takže se vždy jednalo o modernizaci a opravu generální - nové stropy, podlahy, veškeré rozvody, výměna oken, dveří atd. Spolu s úvěrem od SFRB jsme ještě využili i dotaci z Pardubického kraje a SFŽP a samozřejmě ve velké míře i prostředky z obecního rozpočtu.

Fotografie

Objekt před rekonstrukcí
Bytový dům po rekonstrukci
Zahájení rekonstrukce
Alt Text Luková 1
Popis Luková 1

Město Jesenice

Úvěr na opravy a modernizace obecního bytového fondu. 

Máme uzavřenu smlouvu na úvěr 8 milionů korun, který budeme čerpat až do roku 2013.
Doposud jsme uzavřeli smlouvu se 3 občany a Společenstvím vlastníků bytových jednotek. Pro letošní rok máme plánovánu opravu bytových domů za zhruba 11 milionů korun.

Fotografie

Stav obecního bytu po původním nájemníkovi před zahájením rekonstrukce.

Město Jindřichův Hradec

Úvěr na opravy a modernizace obecního bytového fondu.

Město čerpalo úvěr SFRB ve výši 25 milionů korun na opravy obecního bytového fondu ve dvou etapách.
Z poskytnutého úvěru bylo v 1. etapě použito 3,9 mil. Kč na opravy a modernizace domů ve vlastnictví města. Z úvěru byla poskytnuta částka 5,3 milionů korun 45 občanům města na opravy fasád, výměny oke a dveří, rekonstrukci bytových jader a modernizace kuchyní.

Ve druhé etapě bylo uzavřeno 6 smluv s občany, město využilo prostředky na  opravu střešního pláště budov ve vlastnictví města a opravu fasád.
Nedočerpané prostředky byly vráceny Fondu.

Hodnocení spolupráce, připomínky a náměty.

Při vyřízení úvěru jsme byli maximálně spokojeni, pracovníci Fondu byli vždy vstřícní a nápomocní při podání žádosti, stejně tak při řešení případných problémů, pokud nějaké nastaly.

Fotografie

Přikládáme výběr fotografií oprav a modernizací domů ve vlastnictví města i ukázku občanské rekonstrukce.

Obec Žarošice

Úvěr na opravy a modernizace obecního bytového fondu.

Obec po splacení 2 milionové úvěru, čerpá další úvěr na opravy a modernizace obecních bytů. Čerpání využilo také 15 občanů, převážně na opravy rodinných domů (výměny střešních krytin, sociálního zařízení apod.)

Hodnocení spolupráce, připomínky a náměty

Od roku 2010, kdy začala komunikace s Fondem je spolupráce na velmi dobré úrovni a vždy vedla k naší spokojenosti.

Proces vyřizování žádosti je na přijatelné úrovni. Pracovníci Fondu nám přípravou vždy pomohli.

 

Obec Žarošice i nadále uvažuje o využití programu fondu na opravy bytového fondu obce a pro rodinné domy občanů.