Ústecký kraj

Město Velký Šenov využilo úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 2,42 miliónu korun na opravu a modernizaci domu č.p. 80. Finanční prostředky byly použity na zateplení obvodového pláště a střechy, výměnu oken, opravu lodžií včetně zábradlí, opravu hromosvodů a opravu nebo výměnu elektrických zařízení, rozvodů a stoupaček a také na obnovu společných a vstupních prostor a předložených vstupních schodů, zídek a zábradlí. Úvěr má splatnost 19 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok ve výši 1,75 % p.a.

Město Velký Šenov využilo úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 2,42 miliónu korun na opravu a modernizaci domu s č.p. 82. Finanční prostředky byly použity na zateplení obvodového pláště a střechy, výměnu oken, opravu lodžií včetně zábradlí, opravu hromosvodů a opravu nebo výměnu elektrických zařízení, rozvodů a stoupaček a také na obnovu společných a vstupních prostor a předložených vstupních schodů, zídek a zábradlí. Úvěr má splatnost 19 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok ve výši 1,75 % p.a.

Město Velký Šenov využilo úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 2,47 miliónu korun na opravu a modernizaci domu s č.p. 4 a 6. Finanční prostředky byly použity na zateplení obvodového pláště a střech, výměnu oken, opravu balkonů včetně zábradlí, opravu hromosvodů a opravu nebo výměnu elektrických zařízení, rozvodů a stoupaček a také na obnovu společných prostor. Úvěr má splatnost 19 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok ve výši 1,75 % p.a.

Bytové družstvo DRUŽBA využilo úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 4,51 miliónu korun na opravu a modernizaci domu na Severní Terase v Ústí nad Labem. Finanční prostředky byly použity na odstranění poruch nosné konstrukce a opravu obvodového pláště a styku dílců, zateplení obvodového pláště a střech, výměnu oken, opravu lodžií včetně zábradlí, opravu hromosvodů a opravu nebo výměnu elektrických zařízení, rozvodů a stoupaček a také na obnovu vstupních prostor. Úvěr má splatnost 10 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok ve výši 0,75 % p.a.

Bytové družstvo DRUŽBA využilo úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 2,8 miliónu korun na rekonstrukci domu na Severní Terase v Ústí nad Labem. Finanční prostředky byly použity na odstranění poruch nosné konstrukce a opravu obvodového pláště a styku dílců, zateplení obvodového pláště a střech, výměnu oken, opravu lodžií včetně zábradlí, opravu hromosvodů a opravu nebo výměnu elektrických zařízení, rozvodů a stoupaček a také na obnovu vstupních prostor. Úvěr má splatnost 10 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok ve výši 0,75 % p.a.

Společenství vlastníků Kosmonautů č.p. 2286, Louny, využilo úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 2,28 miliónu korun. Finanční prostředky byly použity na odstranění poruch základů a opravu hydroizolace spodní stavby, na odstranění poruch statické konstrukce, opravu a zateplení obvodového pláště a střech včetně nástaveb, na výměnu oken, opravu lodžií včetně zábradlí, opravu hromosvodů a opravu nebo výměnu elektrických zařízení, rozvodů a stoupaček. Zmodernizovaly se také vstupní prostory a v domě je nový výtah. Úvěr má splatnost 15 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok ve výši 1,75 % p.a.

LUISIANA spol. s.r.o. využila úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 7,07 miliónu korun na opravu domu v Teplicích-Trnovanech. Finanční prostředky byly použity na opravu styku dílců a obvodového pláště, na zateplení obvodového pláště a vybraných vnitřních konstrukcí, na opravu a zateplení střech včetně nástaveb, výměnu oken, opravu lodžií včetně zábradlí, opravu hromosvodů, hlavních rozvodů elektřiny, plynu a stoupaček. Zrekonstruovaly se vstupní a schodišťové prostory, vnitřní stěny a stropy a novotou září také výtah. Úvěr má splatnost 10 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok ve výši 0,75 % p.a.

Společenství vlastníků bl. 572 č.p. 400, 401, 402 ulice J. Wolkera v Mostě využilo úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 7,5 miliónu korun. Finanční prostředky byly použity na zateplení neprůsvitného obvodového pláště a na opravu lodžií, výměnu zábradlí a jejich zasklení. Úvěr má splatnost 10 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok ve výši 0,75 % p.a.

ERID spol. s r.o. využila úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 6,22 miliónu korun na rekonstrukci domu v Teplicích-Trnovanech. Finanční prostředky byly použity na opravu obvodového pláště a reprofilaci styku dílců pláště, na jeho zateplení, opravu a zateplení střech včetně nástaveb, výměnu oken, na opravu lodžií včetně zábradlí a jejich zasklení, opravu hromosvodů a elektrických rozvodů a zařízení, zdravotně technických instalací a rozvodů plynu a na vyregulování otopné soustavy. Zrekonstruovaly se také vstupní a schodišťové prostory, vnitřní stěny a stropy a v domě je nový výtah. Úvěr má splatnost 10 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok ve výši 0,75 % p.a.

Společenství vlastníků jednotek bytů 2092 Louny využilo úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 2,96 miliónu korun. Finanční prostředky byly použity na opravu poruch základů a hydroizolace spodní stavby, odstranění statických poruch nosné konstrukce, na opravu obvodového pláště a reprofilaci styku dílců pláště, na jeho zateplení a zateplení vybraných vnitřních konstrukcí, opravu a zateplení střech včetně nástaveb, na opravu lodžií včetně zábradlí, opravu hromosvodů a elektrických rozvodů a zařízení, zdravotně technických instalací a rozvodů plynu. Opravily se i vstupní a schodišťové prostory, vnitřní stěny a stropy. Úvěr má splatnost 27 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok ve výši 2,75 % p.a.

Podkrušnohorské bytové družstvo v Teplicích využilo úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 2,18 miliónu korun na revitalizaci domu ve Svojsíkově ulici. Finanční prostředky byly použity na sananci základů a opravu hydroizolace spodní stavby, na reprofilaci styku dílců, opravu a zateplení obvodového pláště a střechy, výměnu oken, opravu balkónů včetně zábradlí, zateplení vybraných vnitřních konstrukcí, opravu hromosvodů a protipožárních zařízení a konstrukcí a na opravu vstupních prostor a podlah ve společných prostorách. Úvěr má splatnost 10 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok. 

Podkrušnohorské bytové družstvo v Teplicích využilo úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 3 milióny korun na revitalizaci domu ve Svojsíkově ulici. Finanční prostředky byly použity na sananci základů a opravu hydroizolace spodní stavby, na reprofilaci styku dílců, opravu a zateplení obvodového pláště, výměnu oken, opravu balkónů včetně zábradlí, zateplení vybraných vnitřních konstrukcí, na opravu elektrických zařízení a rozvodů, modernizaci vzduchotechniky, opravu hromosvodů a protipožárních zařízení a konstrukcí a na opravu vnitřních stěn, stropů, vstupních a komunikačních prostor. Úvěr má splatnost 10 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok. 

Společenství Jana Zajíce 2877/7 v Ústí nad Labem využilo úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 2,8 miliónu korun. Finanční prostředky byly použity na opravu a zateplení obvodového pláště, střechy a vybraných vnitřních konstrukcí, na opravu lodžií včetně zábradlí, opravu nebo výměnu hromosvodů, rozvodů elektřiny a plynu, na výměnu stoupaček a na opravu vstupních prostor. Úvěr má splatnost 10 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok. 

Nízkoúročený úvěr se splatností 10 let a fixovaným úrokem po celou dobu splatnosti získala od SFRB společnost MARKER z Teplic. Poskytnuté finanční prostředky ve výši 7,9 milionu korun využila na opravu a zateplení obvodového pláště domu a lodžií, výměnu oken, opravu a zateplení střechy a vybraných vnitřních konstrukcí. V domě se 78 byty je také nový výtah a opravené či vyměněné elektrické zařízení a rozvody.

Podkrušnohorské bytové družstvo se sídlem Teplice-Řetenice získalo od SFRB nízkoúročený úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 5,59 mil. Kč. Finanční prostředky byly použity na sanaci základů, hydroizolaci spodní stavby, opravu a zateplení obvodového pláště, opravu balkonů a lodžií vč. zábradlí, výměnu oken, opravu a zateplení střechy, opravu hromosvodů a protipožárních zařízení a konstrukcí, obnovení vstupních zábradlí a úpravu vstupního a schodišťového prostoru. Úvěr má splatnost 10 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok.

Společenství pro dům v Lounech využilo úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 750 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na sanaci základů a opravu hydroizolace spodní stavby, opravu a zateplení obvodového pláště se současnou sanací, výměnu oken a opravu balkonů včetně zábradlí. Úvěr má splatnost 15 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok. Měsíční splátka na jeden byt je cca 750 Kč. V domě je 6 bytových jednotek.

SBD Mír v Teplicích získalo od SFRB nízkoúročený úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 1,2 mil. Kč. Finanční prostředky byly použity na sanaci základů a opravu hydroizolace, opravu statických poruch, zateplení obvodového pláště, výměnu oken, opravu a zateplení střechy, opravu hromosvodu a obnovu vstupních schodů. Úvěr má splatnost 10 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok. V domě je 36 bytových jednotek a výše splátky na jeden byt vychází přibližně na 1000 Kč měsíčně.

Společenství pro dům v Lounech získalo nízkoúročený úvěr od SFRB ve výši 2,7 mil. Kč, který byl použit na sanaci základů a opravu hydroizolace spodní stavby, zateplení obvodového pláště budovy, opravu a zateplení střechy, výměnu oken, opravu lodžií, výměnu výtahu a opravu hromosvodů. Úvěr má splatnost 15 let a fixovaný úrok po celou dobu splatnosti. V domě je 24 bytových jednotek a splátka na jeden byt vychází přibližně na 850 Kč měsíčně.

Bytové družstvo Smetana v Oseku využilo úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 1 milión korun. Finanční prostředky byly použity na odstranění poruch základů a opravu hydroizolace spodní stavby, opravu a zateplení obvodového pláště a na výměnu oken. Zmodernizovaly se také vstupní, schodišťové a společné prostory. Úvěr má splatnost 10 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok ve výši 0,75 % p.a.

Společenství pro dům v Lounech získalo od SFRB nízkoúročený úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 3,0 mil. Kč. Finanční prostředky byly použity na sanaci základů, hydroizolaci spodní stavby, zateplení obvodového pláště, výměnu oken, opravu a zateplení střechy, opravu lodžií vč. zábradlí, výměnu výtahu a obnovení vstupních zábradlí. Úvěr má splatnost 20 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok. V domě je 17 bytových jednotek a výše splátky na jeden byt vychází přibližně na 900 Kč měsíčně.

SVJ Partyzánská v Chomutově využilo nízkoúročený úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 2,5 mil. Kč. Finanční prostředky byly použity na opravu balkonů, sanaci a zateplení obvodového pláště, výměnu oken, opravu a zateplení střechy, zateplení vybraných vnitřních konstrukcí, výměnu el. rozvodů a úpravu vstupního prostoru. Úvěr je fixovaný po dobu 15 let. Měsíční splátka na jeden byt je cca 900 Kč. V domě je 18 bytových jednotek.

Společenství pro dům kpt. Nálepky v Lounech získalo nízkoúročený úvěr od SFRB ve výši 1,5 mil. Kč, ze kterého byl zateplen obvodový plášť budovy, opravená a zateplená střecha, opraveny lodžie včetně zasklení, vnitřní konstrukce, hromosvod a obnova vstupních prostor. Úvěr má splatnost 7 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok. V domě je 17 bytových jednotek a splátka na jeden byt vychází na cca 1100 Kč za měsíc.