Plzeňský kraj

Společenství vlastníků Sídliště 816, 817, Třemošná, využilo úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 2,3 miliónu korun. Finanční prostředky byly použity na odstranění poruch základů domů a opravy hydroizolace spodní stavby, odstranění statických poruch nosné konstrukce, zateplení obvodového pláště a střechy, na opravu lodžií, výměnu oken, opravu hromosvodů a protipožárních zařízení, elektroinstalace a stoupaček. Zrekonstruované jsou také vstupní prostory a vchody. Úvěr má splatnost 20 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok ve výši 1,75 % p.a.

Společenství vlastníků jednotek domu čp. 727 ve Stodě využilo úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 1,3 miliónu korun. Finanční prostředky byly použity na odstranění poruch základů a opravu hydroizolace spodní stavby, na zateplení obvodového pláště, na výměnu oken, opravu lodžií včetně zábradlí a jejich zasklení, opravu hromosvodů, opravu nebo výměnu elektrických zařízení, rozvodů a stoupaček a na vyregulování otopné soustavy. Úvěr má splatnost 10 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok ve výši 0,75 % p.a.

Společenství vlastníků jednotek Kočov 59 využilo úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 2,73 miliónu korun. Finanční prostředky byly použity na sanaci základů a opravu hydroizolace spodní stavby, na zateplení obvodového pláště, na opravu a zateplení střech včetně nástaveb, výměnu oken, opravu lodžií včetně zábradlí, opravu hromosvodů a protipožárních zařízení a na opravu nebo výměnu elektrických zařízení a rozvodů a stoupaček. Úvěr má splatnost 30 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok ve výši 2,75 % p.a.

Společenství vlastníků jednotek Sídlištní 476 a 477 v Horní Bříze využilo úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 3,57 miliónu korun. Finanční prostředky byly použity na opravu obvodového pláště a reprofilaci styku dílců pláště a na jeho zateplení, opravu a zateplení střech, výměnu oken, na opravu lodžií včetně zábradlí, opravu hromosvodů a elektrických rozvodů a zařízení a na modernizaci vzduchotechniky. Zrekonstruovaly se také vstupní a schodišťové prostory. Úvěr má splatnost 20 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok ve výši 1,75 % p.a.

Společenství vlastníků pro dům Vodárenská 439, 440 v Líních využilo úvěry z programu Panel 2013+ ve výši 1,8 miliónu a 732 tisíc korun. Finanční prostředky byly použity na opravu a zateplení obvodového pláště, výměnu oken a balkonových dveří, na zateplení vybraných vnitřních konstrukcí, opravu hromosvodů a protipožárních konstrukcí. Z druhého úvěru se pak financovalo pořízení nových balkonů. Oba úvěry mají splatnost 10 let a po celou dobu mají od SFRB fixovaný úrok. 

Společenství pro dům Vodárenská 437, 438 v Líních využilo úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 2,79 miliónu korun. Finanční prostředky byly použity na opravu a zateplení obvodového pláště, výměnu oken, zateplení střechy, opravu nebo výměnu elektrických zařízení a rozvodů, opravu hromosvodů a zateplení vybraných vnitřních konstrukcí. Výrazným a nepřehlédnutelným prvkem domu jsou nyní také nové balkony. Úvěr má splatnost 10 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok. 

Společenství pro dům v Třemošné využilo úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 2,2 mil. Kč. Finanční prostředky byly použity na sanaci základů a opravu hydroizolace spodní stavby, opravu a zateplení obvodového pláště se současnou sanací, opravu a zateplení střech včetně nástaveb, výměnu oken, opravu lodžií a opravu hromosvodů. Úvěr má splatnost 20 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok. Měsíční splátka na jeden byt je cca 550 Kč. V domě je 20 bytových jednotek.

Bytové družstvo Kočov na Plzeňsku získalo úvěr ve výši 1,8 mil. Kč z programu Panel 2013+. Za tuto částku bylo provedeno zateplení obvodového pláště se současnou sanací, výměna oken, zateplení střechy, oprava hromosvodů, výměna el. zařízení a rozvodů, oprava lodžií včetně zábradlí a úprava vstupního a schodišťového prostoru. V bytovém domě je 6 bytových jednotek, měsíční splátka na jeden byt činí necelých 1250 Kč. Úvěr je fixovaný na 30 let.

Společenství pro dům Sukova v Plzni využilo úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 2,0 mil. Kč. Finanční prostředky byly použity na opravu obvodového pláště, opravu lodžií a balkónů včetně zábradlí, sanaci a zateplení obvodového pláště, výměnu střešní krytiny, zateplení vybraných vnitřních konstrukcí, opravu hromosvodů a protipožárních zařízení. Úvěr je fixovaný po dobu 10 let. Měsíční splátka na jeden byt je cca 1500 Kč. V domě je 12 bytových jednotek.