Pardubický kraj

Společenství vlastníků jednotek Chmelová 445 a 446 z Vysokého Mýta využilo úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 2,4 miliónu korun. Finanční prostředky byly použity na odstranění poruch základů domů a opravy hydroizolace spodní stavby, na odstranění statických poruch nosné konstrukce, opravu a zateplení obvodového pláště a střech včetně nástaveb, výměnu oken, opravu lodžií včetně zábradlí a jejich zasklení, opravu a zateplení vybraných vnitřních konstrukcí, opravu hromosvodů a opravu nebo výměnu elektrických zařízení, rozvodů a stoupaček. Součástí modernizace byla také oprava společných a vstupní prostor. Úvěr má splatnost 10 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok ve výši 0,75 % p.a.

Společenství vlastníků jednotek budovy čp. 292 a 293, Smetanova ulice, Opatovice nad Labem využilo úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 2,3 milióny korun. Finanční prostředky byly použity na sanaci základů domu a opravy hydroizolace spodní stavby, na zateplení obvodového pláště a vybraných vnitřních konstrukcí, na opravu a zateplení střechy, opravu balkonů včetně zábradlí, opravu hromosvodů a opravu a vyregulování otopné soustavy. Úvěr má splatnost 15 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok ve výši 1,75 % p.a.

Společenství vlastníků jednotek domu čp. 97-100, ul. Československé armády, Chvaletice využilo úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 3,42 miliónu korun. Finanční prostředky byly použity na sanaci základů a opravu hydroizolace spodní stavby, na zateplení obvodového pláště, na opravu a zateplení střech včetně nástaveb, výměnu oken, opravu balkonů včetně zábradlí, opravu hromosvodů a protipožárních zařízení a na opravu nebo výměnu elektrických zařízení a rozvodů. Úvěr má splatnost 20 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok ve výši 1,75 % p.a.

Společenství pro dům čp. 961 Jana Zajíce, Pardubice, využilo úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 6 miliónů korun. Finanční prostředky byly použity na odstranění poruch základů domů a opravy hydroizolace spodní stavby, opravu obvodového pláště a styku dílců pláště a na jeho zateplení, na opravu a zateplení střech, na opravu lodžií včetně zábradlí, výměnu oken, opravu hromosvodů a elektrických rozvodů a zařízení, zdravotně technických instalací a rozvodů plynu. V domě jsou také nově opravené společné a vstupní prostory. Úvěr má splatnost 20 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok.

Společenství vlastníků jednotek v ulici Kosmonautů v Pardubicích využilo úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 12,5 miliónu korun. Za finanční prostředky se provedla sanance základů a oprava hydroizolace spodní stavby, oprava a zateplení obvodového pláště a střechy, oprava lodžií včetně zábradlí a jejich zasklení, výměna oken, oprava elektrických zařízení a rozvodů, oprava hromosvodů a protipožárních zařízení a konstrukcí a modernizace vzduchotechniky. Také se opravily vnitřní i vnější schodišťové a vstupní prostory, stěny a stropy v interiéru domu a objektové předávací stanice a strojovny. Úvěr má splatnost 20 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok. 

Společenství vlastníků jednotek v ulici S. K. Neumanna v Pardubicích využilo úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 5,7 miliónu korun. Za finanční prostředky se provedla sanance základů a oprava hydroizolace spodní stavby, zateplení obvodového pláště a střechy, oprava balkónů včetně zábradlí, oprava elektrických zařízení a rozvodů a oprava hromosvodů a protipožárních zařízení a konstrukcí. Úvěr má splatnost 10 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok. 

Společenství pro dům ČSA 958, 959, 960, Přelouč, využilo úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 4,25 miliónu korun. Finanční prostředky byly použity na sanaci základů a opravu hydroizolace spodní stavby, zateplení obvodového pláště a vybraných vnitřních konstrukcí, na opravu a zateplení střechy, výměnu oken, opravu balkonů včetně zábradlí, opravu hromosvodů a protipožárních zařízení a konstrukcí. Úvěr má splatnost 20 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok. 

Společenství pro dům ČSA 981 v Přelouči získalo úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 3,3 miliónu korun. Finanční prostředky na rekonstrukci byly použity na sanaci základů a opravu hydroizolační vrstvy, opravu a zateplení obvodového pláště a reprofilaci styku dílců, na opravu a zateplení střechy, výměnu oken, opravu balkónů včetně výměny zábradlí, opravu hromosvodů a protipožárních zařízení a konstrukcí a na opravu vstupních prostor. Úvěr má splatnost 20 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok. 

Společenství pro dům Žižkova 979, ČSA 980 v Přelouči využilo úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 2,9 miliónu korun. Finanční prostředky byly použity na sanaci základů a opravu hydroizolační vrstvy, opravu a zateplení obvodového pláště a reprofilaci styku dílců, na opravu a zateplení střechy, výměnu oken, opravu hromosvodů a protipožárních zařízení a konstrukcí a vyregulování otopné soustavy. Úvěr má splatnost 20 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok. 

SVJ Artura Krause v Pardubicích využilo úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 2,7 miliónu korun. Finanční prostředky byly použity na sanaci základů a opravu hydroizolace spodní stavby, opravu balkónů včetně zábradlí, zateplení obvodového pláště, opravu a zateplení střechy, opravu nebo výměnu elektrických zařízení a rozvodů a opravu hromosvodů a protipožárních zařízení a konstrukcí. Úvěr má splatnost 10 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok.

SVJ Na Okrouhlíku v Pardubicích využilo nízkoúročený úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 1,8 mil. Kč díky kterému se jim podařilo provést rozsáhlou rekonstrukci. Finanční prostředky byly použity na sanaci vlhkého zdiva a hydroizolaci, na zateplení obvodového pláště, na opravu a zateplení střechy, na výměnu oken, opravu lodžií včetně výměny zábradlí a na výměnu el. rozvodů. Úrok je fixovaný po dobu 10 let. V domě se nachází 24 bytových jednotek a měsíční splátka na jeden byt je necelých 700 Kč.

SVJ Seifertova v Lanškoruně získalo nízkoúročený úvěr od SFRB ve výši 2,9 mil. Kč, který byl použit na zateplení obvodového pláště budovy, opravu a zateplení střechy včetně nástaveb, výměnu oken, opravu balkonů včetně zábradlí, opravu hromosvodů a protipožárních zařízení. Úvěr má splatnost 20 let s fixovaným úrokem po celou dobu splatnosti. V domě je 20 bytových jednotek a splátka na jeden byt vychází přibližně na 750 Kč měsíčně.