Olomoucký kraj

Stavební bytové družstvo Přerov využilo úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 2,4 miliónu korun na modernizaci bytového domu v ulici Pod Skalkou. Finanční prostředky byly použity na odstranění poruch základů domů a opravy hydroizolace spodní stavby, na opravu a zateplení obvodového pláště a střech včetně nástaveb a na zateplení vybraných vnitřních konstrukcí, na výměnu oken, opravu lodžií včetně zábradlí, opravu hromosvodů a opravu nebo výměnu elektrických zařízení, rozvodů a stoupaček. Součástí modernizace byla také oprava společných a vstupní prostor. Úvěr má splatnost 6 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok ve výši 0,75 % p.a.

Společenství vlastníků pro dům Temenická 2614/21, 2615/23, Šumperk, využilo úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 3,6 miliónu korun. Finanční prostředky byly použity na opravu a zateplení obvodového pláště a střech včetně nástaveb, na výměnu oken, opravu lodžií včetně zábradlí, opravu hromosvodů a opravu nebo výměnu elektrických zařízení, rozvodů plynu a stoupaček. Zmodernizovala se také vzduchotechnika. Úvěr má splatnost 10 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok ve výši 0,75 % p.a.

Stavební bytové družstvo Jeseník využilo úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 2,41 miliónu korun na opravu domu v Haškově ulici v České Vsi. Finanční prostředky byly použity na zateplení obvodového pláště, na opravu a zateplení střech, na opravu lodžií včetně zábradlí, výměnu okem, opravu hromosvodů a elektrických rozvodů a zařízení, zdravotně technických instalací a rozvodů plynu. Úvěr má splatnost 20 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok ve výši 1,75 % p.a. 

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2600, 2601, 2602, 2603, Jižní čtvrť II/1, 2, 3, 4 v Přerově využilo úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 11,59 miliónu korun. Finanční prostředky byly použity na zateplení obvodového pláště, na opravu a zateplení střech, výměnu oken, opravu hromosvodů a elektrických rozvodů a zařízení, zdravotně technických instalací a rozvodů plynu. V domě jsou také nově opravené společné a vstupní prostory. Úvěr má splatnost 20 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok ve výši 1,75 % p.a. 

Stavební bytové družstvo Jeseník využilo úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 2,66 miliónu korun na snížení energetické náročnosti domu v obci Lipová-lázně. Finanční prostředky byly použity na zateplení obvodového pláště, opravu a zateplení střech, výměnu oken, opravu balkónů včetně zábradlí, na opravu hromosvodů a elektrických rozvodů a zařízení, zdravotně technických instalací a rozvodů plynu. Úvěr má splatnost 20 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok.

Společenství vlastníků pro dům Trnkova 586 a 587, Olomouc, využilo úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 3,5 miliónu korun. Finanční prostředky byly použity na odstranění poruch základů domů a opravy hydroizolace spodní stavby, zateplení obvodového pláště a vybraných vnitřních konstrukcí, opravu a zateplení střech, na opravu lodžií včetně zábradlí, výměnu okem, opravu hromosvodů a elektrických rozvodů a zařízení, zdravotně technických instalací a rozvodů plynu. Úvěr má splatnost 10 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok.

Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1790, Mlýnský příkop v Hranicích využilo úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 3,06 miliónu korun. Finanční prostředky byly použity na odstranění poruch základů domů a opravy hydroizolace spodní stavby, zateplení obvodového pláště, opravu a zateplení střech, na opravu lodžií včetně zábradlí a jejich zasklení, na opravu hromosvodů a elektrických rozvodů a zařízení, zdravotně technických instalací a rozvodů plynu. V domě jsou také nově opravené vstupní prostory. Úvěr má splatnost 10 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok.

Společenství vlastníků Lipová-lázně 652, 653 využilo úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 2,51 miliónu korun. Finanční prostředky byly použity na výměnu původních balkónů za nové, výměnu oken, zateplení obvodového pláště, opravu a zateplení střech, opravu hromosvodů, protipožárních zařízení a konstrukcí, zdravotně technických instalací a rozvodů plynu a elektřiny. Úvěr má splatnost 20 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok.

Společenství pro dům Československé armády 646/3, Zábřeh, využilo úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 5 miliónů korun. Za finanční prostředky se provedla oprava a zateplení obvodového pláště, střechy a vybraných vnitřních konstrukcí, oprava lodžií, výměna oken, oprava elektrických zařízení, rozvodů a stoupaček, oprava hromosvodů a modernizace vzduchotechniky. Také se zrekonstruovaly vstupní prostory, schodiště a společné prostory v interiéru domu. Úvěr má splatnost 10 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok.  

Společenství vlastníků jednotek domu Zvolenov 555 v Tovačově využilo úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 4,37 miliónu korun. Finanční prostředky byly použity na sanaci základů a opravy hydroizolace spodní stavby, zateplení obvodového pláště a střechy, výměnu oken, opravu lodžií včetně zábradlí, opravu vstupních prostor a opravu hromosvodů a elektrických rozvodů. Úvěr má splatnost 20 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok.

Společenství vlastníků pro dům č.p. 358, 359 ve Sládkově ulici v Jeseníku využilo úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 2,35 miliónu korun. Finanční prostředky byly použity na dodatečné zateplení obvodového pláště a střechy, výměnu oken, opravu lodžií včetně zábradlí a na opravu hromosvodů a elektrických rozvodů a zařízení, zdravotně technických instalací a rozvodů plynu. Úvěr má splatnost 20 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok.

Společenství vlastníků bytových jednotek domu Lazecká 50, Olomouc, využilo úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 2 milióny korun. Za finanční prostředky se provedla oprava a zateplení obvodového pláště a střechy včetně nástavby, oprava balkónů včetně zábradlí, výměna oken, oprava vstupních a společných prostor a oprava hromosvodů, elektrických rozvodů, stoupaček a rozvodů plynu. Úvěr má splatnost 10 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok.

Společenství vlastníků domu Nádražní I 696, Velká Bystřice využilo úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 2,8 miliónu korun. Za půjčené finanční prostředky se provedla sanace základů a oprava hydroizolace spodní stavby, oprava a zateplení obvodového pláště, oprava lodžií včetně zábradlí, oprava a zateplení střechy, oprava vstupního schodiště a společných prostor v domě. Součástí rekonstrukce byla i výstavba nové kotelny pro potřeby domu. Úvěr má splatnost 20 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok. 

Na opravu a revitalizaci domu ve Sládkově ulici si Stavební bytové družstvo Jeseník půjčilo peníze z programu Panel 2013+. Úvěr v celkové výši 1,2 miliónu korun využilo na opravu a zateplení obvodového pláště a střechy, na výměnu oken, opravu balkonů včetně zábradlí, opravu hromosvodů, elektrických rozvodů, stoupaček a instalací. Úvěr od SFRB má po celou dobu splácení fixovaný úrok a jeho splatnost je 10 let. 

Stavební bytové družstvo Jeseník využilo úvěry z programu Panel 2013+ v celkové výši 4,5 miliónu korun na opravu domů v Čechově ulici 1260/10 a 1261/8. Finanční prostředky byly použity na sanaci základů a opravu hydroizolační vrstvy, opravu a zateplení obvodového pláště, opravu a zateplení střechy, výměnu oken, opravu lodžií včetně zábradlí a jejich zasklení, opravu hromosvodů, protipožárních zařízení a konstrukcí, opravu vnitřních stěn a stropů a úpravu vstupního a schodišťového prostoru. Úvěry mají splatnost 20 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok. 

SVJ domu v Čechově ulici v Přerově využilo úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 1,9 milionu korun. Finanční prostředky byly použity na sanaci základů a opravu hydroizolace spodní stavby, na zateplení obvodového pláště se současnou sanací a zateplení vybraných vnitřních konstrukcí, výměnu oken, opravu a zateplení střechy a opravu hromosvodů. Úvěr má splatnost 20 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok.

Společenství pro dům Čajkovského 2082/2, 2083/4, 2084/6 v Šumperku ukončilo výměnu výtahu, na kterou získalo úvěr ve výši 2,4 miliónu korun z programu Panel 2013+. Úroková sazba je fixovaná po celou dobu splácení, tj. na 10 let.

Společenství pro dům v České Vsi využilo úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 1,7 mil. Kč. Finanční prostředky byly použity na sanaci základů, zateplení obvodového pláště, výměnu oken, opravu a zateplení střechy a opravu balkonů. Úvěr má splatnost 10 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok. Měsíční splátka na jeden byt je cca 1400 Kč. V domě je 11 bytových jednotek.

SVJ Vsadsko využilo úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 4,4 mil. Kč. Finanční prostředky byly použity na sanaci základů a hydroizolaci spodní stavby, opravu a zateplení obvodového pláště, opravu a zateplení střechy, opravu lodžií, výměnu oken, výměnu el. rozvodů, opravu hromosvodů a úpravu vstupního schodišťového prostoru. Úvěr má splatnost 6 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok. Měsíční splátka na jeden byt je cca 1350 Kč. V domě je 55 bytových jednotek.

Společenství vlastníků jednotek Želátovská v Přerově získalo úvěr ve výši 3,0 mil. Kč z programu Panel 2013+. Za tuto částku byla provedena sanace základů a hydroizolace, dokončení zateplení obvodového pláště, zateplení stropů, výměna střešní krytiny, oprava balkonů vč. zábradlí, oprava hromosvodů, výměna dveří do sklepních prostor, výměna el. zařízení a rozvodů. V bytovém domě je 16 bytových jednotek, splátka na jeden byt vychází cca 950 Kč na měsíc. Úvěr je fixovaný po dobu 20 let.

Společenství vlastníků jednotek 28. října v Záhřebu využilo úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 2,250 mil. Kč. Finanční prostředky byly použity na zateplení obvodového pláště, opravu a zateplení střechy, výměnu oken, opravu lodžií vč. zábradlí a zasklení, modernizaci otopné soustavy, úpravu schodišťového prostoru a na rekonstrukci plynové kotelny. Úvěr je fixovaný po dobu 10 let. Měsíční splátka na jeden byt je 1250 Kč. V domě je 16 bytových jednotek.

Bytové družstvo v Jeseníku získalo úvěr ve výši 2,2 mil. Kč z Programu Panel 2013+. Za tuto částku byla provedena oprava obvodového pláště, oprava a zateplení střech včetně nástaveb, výměna balkonů, oprava hromosvodů a protipožárních zařízení. V domě je 11 bytových jednotek, splátka na jeden byt činí necelých 1100 Kč/měsíc. Úvěr je fixovaný po dobu 20 let. 

Bytové družstvo Probyt v Hranicích využilo nízkoúročený úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 1,6 mil. Kč. Finanční prostředky byly použity na úpravu stávající výtahové šachty a byla provedena montáž bezpřevodového výtahového stroje. Úrok je fixovaný po dobu 10 let. V domě se nachází 48 bytových jednotek a měsíční splátka na jeden byt je necelých 300 Kč.

Společenství vlastníků pro dům na nám. Fr. Rasche v Přerově získalo úvěr ve výši 2,8 mil. Kč, ze kterého byla provedena sanace základů a oprava hydroizolace spodní stavby, zateplení obvodového pláště, oprava a zateplení střechy, oprava lodžií a balkonů a oprava hromosvodů. Úvěr má splatnost 19 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok. V domě je 16 bytových jednotek a splátka na jeden byt vychází na necelých 950 Kč za měsíc.

SVJ v Tovačově využilo úvěr z Programu Panel 2013+ ve výši 3,9 mil. Kč. Finanční prostředky byly použity na opravu a zateplení obvodového pláště, střechy, opravu vnitřních konstrukcí, lodžií včetně zábradlí a úpravu vstupního schodišťového prostoru. Úvěr je fixovaný po dobu 20 let. Měsíční splátka na jeden byt je cca 1000 Kč. V domě je 22 bytových jednotek.

Společenství vlastníků v Olomouci byla Státním fondem pro rozvoj bydlení schválená žádost o poskytnutí nízkoúročeného úvěru, který byl použit na výměnu starého výtahu. Úvěr byl poskytnut ve výši 450. tis. Kč s fixovaným úrokem po celou dobu splácení, tedy na 8 let. V bytovém domě je 23 bytových jednotek a splátka na jeden byt je necelých 250 Kč za měsíc.