Moravskoslezský kraj

Společenství vlastníků jednotek domu v Opavě, Palackého čp. 2398/25, 2399/27, využilo úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 3,32 miliónu korun. Finanční prostředky byly použity na odstranění poruch základů domů a opravy hydroizolace spodní stavby, zateplení obvodového pláště, na opravu a zateplení střech, na opravu balkonů včetně zábradlí, výměnu oken, opravu hromosvodů a elektrických rozvodů a zařízení, zdravotně technických instalací a rozvodů plynu a modernizaci otopné soustavy včetně instalace měřičů spotřeby tepla. V domě jsou také nově opravené společné a vstupní prostory. Úvěr má splatnost 20 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok ve výši 1,75 % p.a. V domě je 16 bytů, měsíční splátka na byt vychází v průměru na 1053 Kč.

Bytové družstvo v Orlové využilo úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 2,9 miliónu korun. Finanční prostředky byly použity na zateplení obvodového pláště, výměnu oken, na opravu hromosvodů a elektrických rozvodů a zařízení, zdravotně technických instalací a rozvodů plynu, na opravu a modernizaci vzduchotechniky a na modernizaci bytových jader. Úvěr má splatnost 10 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok. 

Společenství vlastníků jednotek J. Ziky 1961 v Ostravě-Porubě využilo úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 2 milióny korun. Za finanční prostředky se provedla oprava a zateplení obvodového pláště, střechy a vybraných vnitřních konstrukcí, oprava lodžií včetně zábradlí a jejich zasklení, výměna oken, oprava elektrických zařízení, rozvodů a stoupaček, oprava hromosvodů. Také se opravily vnitřní i vnější schodišťové a vstupní prostory a stěny a stropy v interiéru domu. Úvěr má splatnost 10 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok.

Společenství vlastníků jednotek Ukrajinská 1450 v Ostravě-Porubě využilo úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 1,5 miliónu korun. Finanční prostředky byly použity na opravu základů domů a hydroizolace spodní stavby, opravu a zateplení obvodového pláště, opravu balkonů včetně zábradlí, výměnu oken, opravu nebo výměnu elektrických zařízení a rozvodů, opravu hromosvodů. Úvěr má splatnost 20 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok. 

Bytový dům patřící do bytového sdružení Orlovan, využil úvěr z programu Panel 2013+. Bytovému domu byla poskytnuta částka 0,85 mil. Kč na kompletní výměnu a modernizaci výtahu. Úvěr je fixovaný po dobu 3 let s měsíční splátkou necelých 500 Kč na bytovou jednotku. V domě je 60 bytových jednotek.

Jedna z mnoha modernizací výtahu, která proběhla v bytovém domě patřící do bytového družstva Orlovan v Orlové. Z programu Panel 2013+ byl poskytnut finanční úvěr ve výši 0,4 mil. Kč, který byl poskytnut na modernizaci již zastaralého výtahu. V domě je 23 bytových jednotek, kdy měsíční splátka na byt je necelých 500 Kč. Úvěr má splatnost 3 roky.

Bytovému družstvu Orlovan v Orlové byla Státním fondem rozvoje bydlení schválena žádost o poskytnutí nízkoúročeného úvěru z programu Panel 2013+. Finanční prostředky byly použity na opravu a modernizaci výtahu. Úvěr byl poskytnut ve výši 0,4 mil. Kč se splatností 5 let. V bytovém domě je 23 bytových jednotek a splátka na jeden byt vychází na necelých 350 Kč měsíčně.

Bytovému domu, který patří do bytového družstva Orlovan, byla Státním fondem rozvoje bydlení schválená žádost o poskytnutí úvěru s nízkým úrokem. Finanční prostředky byly použity na komplexní modernizaci výtahu - demontáž původního a montáž nového. Úvěr byl poskytnut ve výši 200. tis. Kč s fixovaným úrokem po dobu splatnosti, tj. 3 roky. V bytovém domě je 18 bytových jednotek a splátka na jeden byt je cca 350 Kč za měsíc.

Modernizace výtahů v bytovém družstvu Orlovan pokračuje. Bytový dům využil výhodný úvěr z velmi oblíbeného programu Panel 2013+ ve výši 0,35 mil. Kč na opravu a modernizaci výtahu. Úvěr má splatnost 5 let, v domě se nachází 17 bytových jednotek a měsíční splátka je necelých 400 Kč na byt.

Další z bytových domů patřící do družstva Orlovan v Orlové, využil nízkoúročený úvěr z programu Panel 2013+ od Státního fondu rozvoje bydlení. Finanční prostředky ve výši 0,9 mil. Kč byly použity na modernizaci výtahu. Úvěr je fixovaný po dobu 5-ti let a měsíční splátka na jeden byt je necelých 300 Kč měsíčně. V bytovém domě je 60 bytových jednotek.

Bytovému družstvu Orlovan v Orlové byla Státním fondem rozvoje bydlení schválena žádost o poskytnutí nízkoúročeného úvěru z programu Panel 2013+. Finanční prostředky byly použity na zateplení obvodového pláště, opravu a zateplení střechy a úpravu vstupního a schodišťového prostoru včetně schránek. Úvěr byl poskytnut ve výši 3,3 mil. Kč s fixovaným úrokem po dobu 20 let. V bytovém domě je 32 bytových jednotek a splátka na jeden byt vychází přibližně na 520 Kč za měsíc.

Bytový dům v Orlové z bytového komplexu Orlovan využil nízkoúročený úvěr z Programu Panel 2013+ ve výši 200 000 Kč. Finanční prostředky byly použity na komplexní modernizaci výtahu. Úvěr je fixovaný na 3 roky, měsíční splátka na jeden byt je cca 370 Kč. V domě je 17 bytových jednotek.

Další dům z bytového komplexu Orlovan využil úvěr z programu Panel 2013+. Bytovému domu bylo poskytnuto 250 000 Kč na kompletní výměnu a modernizaci výtahu. Úvěr je fixovaný po dobu 3 let s měsíční splátkou 460 Kč na bytovou jednotku. V domě je 17 bytových jednotek.

Bytovému domu, který patří do bytového družstva Orlovan, byla Státním fondem pro rozvoj bydlení schválená žádost o poskytnutí úvěru s nízkým úrokem. Finanční prostředky byly použity na komplexní modernizaci výtahu - demontáž původního a montáž nového. Úvěr byl poskytnut ve výši 800. tis. Kč s fixovaným úrokem po celou dobu splácení, tedy na 20 let. V bytovém domě je 24 bytových jednotek a splátka na jeden byt je cca 170 Kč za měsíc.

Bytový dům v Orlové z bytového komplexu Orlovan využil nízkoúročený úvěr z Programu Panel 2013+ ve výši 3,3 mil Kč. Finanční prostředky byly použity na zateplení obvodového pláště, zateplení střechy, opravu hromosvodu a vstupních prostor. Úvěr je fixovaný na 10 let, měsíční splátka na jeden byt je cca 1.400 Kč. V domě je 23 bytových jednotek.

Bytový dům v Orlové získal úvěr ve výši 2,2 mil. Kč z Programu Panel 2013+. Za tuto částku byl zateplen plášť budovy, provedena hydroizolace, nově izolovaná střecha, opraveny lodžie a vnitřní konstrukce. V bytovém domě je 11 bytových jednotek, splátka na jeden byt činí cca 1300 Kč/měsíc. Úvěr je fixovaný na 15 let. 

Bytový dům, který také patří do bytového komplexu Orlovan v Orlové, využil úvěr z Programu Panel 2013+ ve výši 2,1 mil. Kč. Opraveny byly lodžie, vnitřní konstrukce, izolovaná střecha a zateplen plášť budovy. V domě je 14 bytů a splátka na jeden byt za měsíc je cca 800 Kč.

Bytový dům v Orlové získal úvěr 2,2 mil. Kč, ze kterého byl zateplen plášť domu, izolovaná střecha a opraveny vnitřní konstrukce. Úvěr má splatnost 20 let a po tuto dobu má od SFRB fixovaný úrok. V domě se nachází 14 bytů a výše splátky na jeden byt vychází na cca 800 Kč/měsíc.

Bytový dům v Orlové s 23 byty získal díky Programu Panel 2013+ úvěr ve výši 3,1 mil. Kč. Částka byla použita na zateplení pláště, izolaci střechy a opravu balkonů. Úvěr v této výši je fixovaný na dobu 20 let a měsíční splátka na jeden byt je cca 700 Kč.

Další dům z bytového komplexu Orlovan v Orlové využil úvěr z Programu Panel 2013+ ve výši 11,1 mil Kč. Finanční prostředky byly použity na zateplení pláště, izolaci střechy, opravu vnitřních konstrukcí a lodžií. Úvěr je fixovaný na 10 let, měsíční splátka na jeden byt je cca 1800 Kč. V domě je 60 bytových jednotek.