Jihomoravský kraj

Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12 – 16 695 03 Hodonín využilo úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 1,3 miliónu korun. Finanční prostředky byly použity na opravu a zateplení obvodového pláště a vybraných vnitřních konstrukcí, výměnu oken a na opravu společných a vstupní prostor. Úvěr má splatnost 10 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok ve výši 0,75 % p.a.

Společenství vlastníků Větrná 571/39 Znojmo – Přímětice využilo úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 1,3 miliónu korun na rekonstrukci domu. Finanční prostředky byly použity na zateplení obvodového pláště, na výměnu balkonů a opravu lodžií včetně zábradlí, výměnu oken, opravu hromosvodů a elektrických rozvodů a zařízení, zdravotně technických instalací a rozvodů plynu. Opravily se také vstupní a schodišťové prostory, vnitřní stěny a stropy. Úvěr má splatnost 10 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok ve výši 0,75 % p.a.

Palackého 100, Brno – společenství vlastníků jednotek využilo úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 6,2 miliónu korun na opravu domu. Finanční prostředky byly použity na sanaci základů a opravu hydroizolace spodní stavby, opravu obvodového pláště a reprofilaci styků dílců pláště, na jeho zateplení a zateplení vybraných vnitřních konstrukcí, opravu a zateplení střech, na opravu balkonů včetně zábradlí a jejich zasklení, opravu hromosvodů a elektrických rozvodů a zařízení, zdravotně technických instalací a rozvodů plynu. V domě je také nový výtah a modernizovaná otopná soustava. Opravily se i vstupní a schodišťové prostory, vnitřní stěny a stropy. Úvěr má splatnost 20 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok ve výši 1,75 % p.a.

Společenství pro dům Mezírka 4, Brno, využilo úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 1,46 miliónu korun. Finanční prostředky byly použity na výměnu výtahu, opravu elektrických zařízení a rozvodů, opravu objektových předávacích stanic nebo strojoven, opravu vnitřních stěn a stropů a na úpravu vstupního a schodišťového prostoru. Úvěr má splatnost 10 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok.

Společenství pro dům Chelčického 1181/48 v Blansku byla Státním fondem rozvoje bydlení schválena žádost o poskytnutí nízkoúročeného úvěru z programu Panel 2013+ ve výši 3,6 milionu korun. Finanční prostředky společenství použilo na sanaci základů a opravu hydroizolace spodní stavby, opravu a zateplení obvodového pláště se současnou sanací a zateplení vybraných vnitřních konstrukcí, výměnu oken, opravu a zateplení střechy, opravu lodžií včetně zábradlí, výměnu elektrických i dalších rozvodů, opravu vnitřních stěn a stropů, opravu hromosvodů a úpravu vstupního prostoru. Úvěr se splatností 20 let má po celou dobu fixovaný úrok. 

Společenství vlastníků pro dům 9. května v Blansku využilo úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 1,4 mil. Kč. Finanční prostředky byly použity na sanaci základů a opravu hydroizolace spodní stavby, opravu a zateplení obvodového pláště se současnou sanací a zateplení vybraných vnitřních konstrukcí, výměnu oken, opravu a zateplení střechy, opravu lodžií včetně zábradlí, výměnu elektrických i dalších rozvodů, opravu vnitřních stěn a stropů, opravu hromosvodů a úpravu vstupního prostoru. Úvěr má splatnost 20 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok. 

SVJ Brněnská ve Šlapanicích využilo úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 2,0 mil. Kč. Finanční prostředky byly použity na kompletní výměnu osobních výtahů včetně nutných zásahů do konstrukce výtahové šachty ve všech vchodech bytového domu. Úvěr má splatnost 8 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok. Měsíční splátka na jeden byt je necelých 400 Kč. V domě je 49 bytových jednotek.

Společenství pro dům v Brně-Líšni využilo úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 1,3 mil. Kč. Finanční prostředky byly použity na výměnu výtahu včetně nutných zásahů do konstrukce výtahové šachty a výměnu el. zařízení a rozvodů. Úvěr má splatnost 10 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok. Měsíční splátka na jeden byt je necelých 400 Kč. V domě je 32 bytových jednotek.

Bytové družstvo Pálava v Hustopečích získalo od SFRB nízkoúročený úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 1,8 mil. Kč. Finanční prostředky byly použity na opravu, sanaci a zateplení obvodového pláště, výměnu oken (chodby a sklepy), opravu balkonů vč. zábradlí, vyregulování otopné soustavy, opravu hromosvodu a protipožárních zařízení. Úvěr má splatnost 20 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok. V domě je 9 bytových jednotek a výše splátky na jeden byt vychází na necelých 1000 Kč měsíčně.

Společenství vlastníků jednotek Svornosti v Brně získalo od SFRB nízkoúročený úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 1,5 mil. Kč. Prostředky byly investovány do opravy a zateplení obvodového pláště, opravy lodžií, výměny sklepních oken, opravy rozvodů vody ve sklepě, opravy okapového chodníku a opravy hromosvodů. Úvěr má splatnost 8 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok. V domě je 16 bytových jednotek a výše splátky na jeden byt vychází na cca 950 Kč měsíčně.

Společenství pro dům Okružní z Blanska využilo nízkoúročený úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 7 mil. Kč díky kterému se jim podařilo provést rozsáhlou a velmi povedenou rekonstrukci. Finanční prostředky byly použity na sanaci vlhkého zdiva a hydroizolaci, na zateplení obvodového pláště, střechy, na výměnu oken, úpravy balkonů a lodžií včetně výměny zábradlí, opravu a modernizaci vzduchotechniky, opravu hromosvodů a protipožárních zařízení. Úrok je fixovaný po dobu 20 let. V domě se nachází 30 bytových jednotek a měsíční splátka na jeden byt je cca 1200 Kč

Společenství vlastníků Arménská v Brně - Bohunicích získalo od SFRB nízkoúročený úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 3,3 mil. Kč. Finanční prostředky byly využity na komplexní modernizaci a jednalo se o opravu a zateplení obvodového pláště, zateplení střechy, výměnu oken, opravu balkonů vč. zábradlí, vyregulování otopné soustavy, výměnu el. rozvodů, opravu hromosvodu a úpravu vstupního a schodišťového prostoru. Úvěr má splatnost 15 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok. V domě je 32 bytových jednotek a výše splátky na jeden byt vychází na necelých 700 Kč měsíčně.

Společenství vlastníků Erbenova v Hodoníně byla Státním fondem rozvoje bydlení schválena žádost o poskytnutí nízkoúročeného úvěru z programu Panel 2013+. Finanční prostředky byly použity na sanaci a zateplení obvodového pláště, zateplení střechy, výměnu oken, opravu balkonů a zábradlí, opravu hromosvodů a protipožárních zařízení, úpravu vstupního schodišťového prostoru včetně schránek a osvětlení. Díky provedeným opravám dům získal průkaz energetické náročnosti. Úvěr byl poskytnut ve výši 3,9 mil. Kč s fixovaným úrokem po dobu 20 let. V bytovém domě se nachází 36 bytových jednotek.

Společenství vlastníků Údolní v Blansku získalo úvěr ve výši 1,0 mil. Kč z Programu Panel 2013+. Za tuto částku byla provedena sanace základů a hydroizolace stavby, zateplení obvodového pláště, provedená oprava lodžií, oprava a zateplení střechy, oprava hromosvodů a vstupního prostoru. V bytovém domě je 24 bytových jednotek, splátka na jeden byt činí 230 Kč za měsíc. Úvěr je fixovaný na 20 let. 

Společenství vlastníků Vltavská v Brně byla Státním fondem pro rozvoj bydlení schválená žádost o poskytnutí nízkoúročeného úvěru z programu Panel 2013+, který byl použit na opravu a zateplení obvodového pláště, opravu a zasklení lodžií, opravu hromosvodů a výměnu elektroinstalace. Úvěr byl poskytnut ve výši 2,9 mil. Kč s fixovaným úrokem po celou dobu splácení, tedy na 15 let. V bytovém domě je 22 bytových jednotek a splátka na jeden byt je necelých 900 Kč za měsíc.

SVJ Dukelská ve Vyškově získalo od SFRB úvěr 8,2 mil. Kč z programu Panel 2013+, který byl použit na opravu obvodového pláště domu, opravu a zateplení střechy, opravu lodžií a balkonů včetně zábradlí, hromosvodů a zateplení vnitřních konstrukcí. Úvěr má splatnost 10 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok. V domě se nachází 80 bytových jednotek a výše splátky na jeden byt vychází na cca 950 Kč/měsíc.

Společenství vlastníků pro dům 9. května v Blansku využilo nízkoúročený úvěr z programu Panel 2013+ od Státního fondu rozvoje bydlení. Úvěr ve výši 1,0 mil. Kč se splatností 20 let má fixovaný úrok po celou dobu splácení. Finanční prostředky byly použity na sanaci a hydroizolaci základů, zateplení obvodového pláště budovy, opravu lodžií, opravu a zateplení střechy. V domě je 19 bytových jednotek a měsíční splátka na jeden byt tak vychází na cca 300 Kč.

Společenství vlastníků Nesyt v Hodoníně získalo od SFRB nízkoúročený úvěr na opravu a modernizaci bytového domu ve výši 2,7 mil. Kč. Prostředky byly použity na zateplení obvodového pláště domu, opravena byla střecha, vnitřní konstrukce, hromosvod a obnoveny vstupní schody, zábradlí a zídky. Úvěr má splatnost 20 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok. V domě je 12 bytových jednotek a výše splátky na jeden byt vychází na cca 1150 Kč za měsíc.