Jihočeský kraj

Společenství vlastníků jednotek pro dům Seifertova 574 a 1056 Třeboň využilo úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 2,67 miliónu korun. Finanční prostředky byly použity na sanaci základů a opravu hydroizolace spodní stavby, na zateplení obvodového pláště, vybraných vnitřních konstrukcí a střechy, na výměnu oken, opravu balkonů včetně zábradlí, opravu hromosvodů a protipožárních zařízení a úpravu vstupního a schodišťového prostoru. Úvěr má splatnost 20 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok ve výši 1,75 % p.a.

Společenství pro dům čp. 2833, Tábor, využilo úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 4 milióny korun. Finanční prostředky byly použity na opravu a zateplení obvodového pláště a střech včetně nástaveb, výměnu oken, opravu lodžií včetně zábradlí, opravu hromosvodů a opravu nebo výměnu elektrických zařízení, rozvodů a stoupaček. Součástí modernizace byla také oprava společných a vstupní prostor. Úvěr má splatnost 10 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok ve výši 0,75 % p.a.

Bytové družstvo Chocholy 19 v Českých Budějovicích využilo úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 3 milióny korun. Finanční prostředky byly použity na opravu a zateplení obvodového pláště a střech včetně nástaveb, opravu lodžií včetně zábradlí, opravu hromosvodů a opravu nebo výměnu elektrických zařízení, rozvodů a stoupaček. Součástí modernizace byla také oprava společných a vstupní prostor. Úvěr má splatnost 10 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok ve výši 0,75 % p.a.

Společenství vlastníků domu č.p. 861, 862, Milevsko, využilo úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 5,45 miliónu korun. Finanční prostředky byly použity na opravu poruch základů a hydroizolace spodní stavby, odstranění statických poruch nosné konstrukce, na opravu obvodového pláště a reprofilaci styku dílců pláště, na jeho zateplení, opravu a zateplení střech včetně nástaveb, výměnu oken, na zbudování nových balkónů, opravu hromosvodů a elektrických rozvodů a zařízení, zdravotně technických instalací a rozvodů plynu a na opravu vzduchotechniky. Zrekonstruovaly se také vstupní a schodišťové prostory, vnitřní stěny a stropy. Úvěr má splatnost 10 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok ve výši 0,75 % p.a.

Společenství vlastníků domu Čéčova 31 a 33 v Českých Budějovicích využilo úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 2 milióny korun. Finanční prostředky byly použity na zateplení obvodového pláště a vybraných v nitřních konstrukcí, opravu a zateplení střech, zřízení nových balkónů, na opravu hromosvodů a elektrických rozvodů a zařízení, zdravotně technických instalací a rozvodů plynu. Úvěr má splatnost 20 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok.

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2782, ulice Minská, Tábor, využilo úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 3,39 miliónu korun. Finanční prostředky byly použity na odstranění poruch základů domů a opravy hydroizolace spodní stavby, opravu obvodového pláště a styku dílců pláště a na jeho zateplení, opravu a zateplení střech včetně nástaveb, zateplení vybraných vnitřních konstrukcí, výměnu oken, na opravu balkónů včetně zábradlí, hromosvodů a elektrických rozvodů a zařízení, zdravotně technických instalací a rozvodů plynu. V domě jsou také nově opravené vstupní a společné prostory. Úvěr má splatnost 10 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok.

Stavební bytové družstvo Milevsko využilo úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 2,95 miliónu korun na opravu domu v ulici L. Janáčka. Finanční prostředky byly použity na opravu a zateplení obvodového pláště a střechy, výměnu oken, opravu lodžií včetně zábradlí, na opravu hromosvodů a protipožárních konstrukcí, elektrických rozvodů, rozvodů plynu a stoupaček. V domě je také modernizovaný výtah a nově upravené vstupní prostory. Úvěr má splatnost 10 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok. 

Společenství vlastníků jednotek v domě č. 2310 a 2311 Tábor využilo úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 2,96 miliónu korun. Finanční prostředky byly použity na odstranění statických poruch konstrukce, opravu obvodového pláště a styku dílců pláště a na jeho zateplení, na zateplení střechy, výměnu oken, opravu balkónů, hromosvodů a elektrických rozvodů a zařízení, zdravotně technických instalací a rozvodů plynu. Také se zrekonstruovaly vstupní prostory, schodiště a společné prostory v interiéru domu. Úvěr má splatnost 10 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok.

Společenství vlastníků A. Barcala 1-3 v Českých Budějovicích využilo úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 5,34 miliónu korun. Finanční prostředky byly použity na opravu obvodového pláště domu a styku dílců, na opravu balkónů a lodžií včetně zábradlí, dodatečné zateplení obvodového pláště a střechy, výměnu oken a na opravu hromosvodů a elektrických rozvodů a zařízení, zdravotně technických instalací a rozvodů plynu. Obnovily se také vstupní předložené schody, zábradlí, zídky a dlažby. Úvěr má splatnost 10 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok.

Společenství vlastníků jednotek v ulici B. Němcové v Milevsku využilo úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 5,48 miliónu korun. Za půjčené finanční prostředky se provedlo odstranění poruch základů domu a hydroizolace spodní stavby, oprava a zateplení obvodového pláště a střechy, výměna oken, oprava balkonů včetně zábradlí, oprava hromosvodů a protipožárních zařízení a konstrukcí, oprava elektrorozvodů, rozvodu plynu a stoupaček včetně měřičů, modernizace vzduchotechniky a oprava společných prostor. Úvěr má splatnost 15 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok. 

Stavební bytové družstvo České Budějovice – venkov využilo úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 1,2 miliónu korun na revitalizaci bytového domu v Ledenicích. Za půjčené peníze se zateplil obvodový plášť domu a střecha, vyměnila se okna, opravily balkony včetně zábradlí, provedla se oprava hromosvodů a protipožárních zařízení a konstrukcí, nově jsou opraveny také vnitřní stěny a stropy. Úvěr má splatnost 10 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok. 

Společenství vlastníků J. Š. Baara 53-59 v Českých Budějovicích využilo úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 4 milióny korun. Finanční prostředky byly použity na opravu a zateplení obvodového pláště, opravu lodžií včetně zábradlí, opravu a zateplení střechy, výměnu oken a opravu a modernizaci vzduchotechniky. Úvěr má splatnost 10 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok. 

Společenství vlastníků jednotek Milevsko využilo nízkoúročený úvěr z programu PANEL 2013+ ve výši 1,1 mil. Kč díky kterému se jim podařilo provést rozsáhlou rekonstrukci. Finanční prostředky byly použity na opravu obvodového pláště a reprofilaci styků dílců, opravu lodžií nebo balkónů včetně zábradlí, zateplení neprůsvitného obvodového pláště, výměnu oken a obnovu vstupních prostor. Úrok je fixovaný po dobu 6 let.

Společenství pro dům Minská v Táboře získalo od SFRB úvěr ve výši 5,5 mil. Kč z programu Panel 2013+, díky kterému byl opraven a zateplen obvodový plášť budovy se současnou sanací, opravena a zateplena střecha vč. nástaveb, vyměněny okna, opraveny balkony včetně zábradlí, vyměněn výtah a opraveny hromosvody a protipožární zařízení. Úvěr má splatnost 20 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok. V domě je 16 bytových jednotek a splátka na jeden byt vychází cca na 1700 Kč měsíčně.

Společenství Kpt. Jaroše v Táboře získalo od SFRB nízkoúročený úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 2,7 mil. Kč. Prostředky byly použity na sanaci základů a opravu hydroizolace, opravu a zateplení obvodového pláště, výměnu oken, opravu a zateplení střechy, zateplení vybraných vnitřních konstrukcí a na úpravu vstupního a schodišťového prostoru. Úvěr má splatnost 10 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok. V domě je 19 bytových jednotek a výše splátky na jeden byt vychází cca 1250 Kč za měsíc.

Společenství vlastníků jednotek Povážská ve Strakonicích získalo od SFRB nízkoúročený úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 2,2 mil. Kč. Prostředky byly využity na sanaci základů, opravu hydroizolace, opravu a zateplení obvodového pláště, opravu lodžií vč. zábradlí, výměnu oken, zateplení střechy a vybraných vnitřních konstrukcí, opravu a modernizaci vzduchotechniky, opravu hromosvodů a úpravu vstupního schodišťového prostoru. Úvěr má splatnost 20 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok. V domě je 13 bytových jednotek a výše splátky na jeden byt vychází na cca 850 Kč měsíčně.

SVJ Truhlářská v Písku s 18 bytovými jednotkami získalo díky programu PANEL 2013+ nízkoúročený úvěr ve výši 1,4 mil. Kč. Z poskytnutých finančních prostředků byla provedena sanace poruch nosné konstrukce, oprava a zateplení obvodového pláště, výměna oken, zateplení vnitřních konstrukcí, oprava hromosvodu a obnova vstupního prostoru včetně schodů a zábradlí. Úvěr je fixovaný po dobu 10 let a měsíční splátka na jeden byt je cca 700 Kč.

SVJ Písecké předměstí v Milevsku využilo nízkoúročený úvěr z Programu PANEL 2013+ ve výši 7,2 mil. Kč díky kterému se jim podařilo provést rozsáhlou a velmi povedenou rekonstrukci. Finanční prostředky byly použity na hydroizolaci základů, na zateplení obvodového pláště, opravu lodžií a balkonů včetně zábradlí, opravu výtahu, výměnu elektroinstalace, modernizaci vzduchotechniky, opravu hromosvodů, opravu konstrukcí a podlah ve společných prostorách a úpravu vstupních prostor včetně schránek. Úrok je fixovaný po dobu 10 let. V domě se nachází 40 bytových jednotek a měsíční splátka na jeden byt je 1650 Kč.