Program JESSICA

Město Bohumín získalo zvýhodněný úvěr ve výši 50 mil. Kč na modernizaci osmi dvanáctipatrových věžových domů, ve kterých se nachází 525 bytů. Peníze byly využity na opravu a zateplení obálky budovy a střechy, rekonstrukci vstupních prostor a balkonů, přičemž u jednoho z domů jsou původní balkony zcela nahrazeny novými. Délka splatnosti úvěru je 10 let s úrokem 0,58 % p.a, který je fixován po celou dobu splácení.