Žádost o snížení jistiny při narození dítěte

 Příjemci podpory z Programu 300 si zde mohou stáhnout žádost o snížení jistiny při narození dítěte. Program 300 byl otevřen v letech 2004–2011 na základě nařízení vlády č. 616/2004 Sb. V současné době není aktivní a Fond do něj nepřijímá žádosti.