Žádost o řešení mimořádné situace

Informace pro příjemce úvěrů SFRB, kteří se v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu dostali do tíživé finanční situace: SFRB jim v odůvodněných případech poskytne odklad splácení nebo snížení měsíčních splátek. Vyplněnou žádost o řešení mimořádné situace zasílejte poštou na adresu: SFRB, Vinohradská 1896/46, Praha 2, 120 00 nebo mailem na adresu: podatelna@sfrb.cz Formulář žádosti naleznete zde. Schválení žádosti je zcela v pravomoci ředitelky Fondu.