Žádost o řešení mimořádné situace

Informace pro příjemce úvěrů SFRB, kteří se v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu dostali do tíživé finanční situace: Státní fond rozvoje bydlení může na žádost příjemce úvěru odložit splatnost splátek jistiny a příslušenství úvěru na dobu do 30. listopadu 2020. Celková doba splácení úvěru se prodlouží o dobu, na kterou byla odložena splatnost splátek jistiny a příslušenství úvěru. Vyplněnou a podepsanou žádost o řešení mimořádné situace současně s doklady prokazující neschopnost splácet zasílejte e-mailem na adresu: podatelna@sfrb.cz. Formulář žádosti naleznete zde. Schválení žádosti je zcela v pravomoci ředitelky Fondu.

Zákon č. 209/2020 Sb. naleznete zde.