Vyhodnocení letošní výzvy programu Regenerace sídlišť

V programu Regenerace sídlišť bylo v letošním roce přijato 51 žádostí v hodnotě 252 091 561 Kč. Schváleno bylo 21 žádostí v celkové hodnotě 108 958 847 Kč. Zamítnuto bylo 30 žádostí, z toho 28 z důvodů nedostatečné alokace a 2 žádosti z důvodu nesplnění podmínek NV. O důvodu zamítnutí budou všichni žadatelé informování dopisem do konce roku 2019. Seznam všech žadatelů najdete zde v záložce Přehled schválených a zamítnutých žádostí.