Státní fond rozvoje bydlení ocenil rekonstrukci bytového domu v Opavě

Již čtvrtým rokem se mohou všichni příjemci podpory z programu Panel 2013+ ucházet o cenu SFRB Projekt roku. Za rok 2015 ji odborná komise udělila SVJ Palackého 2398/25,2399/27  v Opavě.

Sdružení vlastníků jednotek Palackého 2398/25,2399/27 v Opavě získalo v roce 2015 od SFRB nízkoúročený úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 3,32 mil. Kč. Finanční prostředky byly použity na odstranění poruch základů domů a opravy hydroizolace spodní stavby, zateplení obvodového pláště, na opravu a zateplení střech, na opravu balkonů včetně zábradlí, výměnu oken, opravu hromosvodů a elektrických rozvodů a zařízení, zdravotně technických instalací a rozvodů plynu a na modernizaci otopné soustavy včetně instalace měřičů spotřeby tepla. Více informací se dozvíte zde.