Státní fond rozvoje bydlení ocenil rekonstrukci bytového domu v Brně

Již pátým rokem se mohou všichni příjemci podpory z programu Panel 2013+ ucházet o cenu SFRB Projekt roku. Za rok 2016 ji odborná komise udělila Palackého 100, Brno – společenství vlastníků jednotek v Brně – Králově Poli.

Společenství využilo úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 6,2 milionů Kč na celkovou rekonstrukci domu. Finanční prostředky byly použity na opravu hydroizolace spodní stavby včetně odstranění anglických dvorků, opravu obvodového pláště a jeho zateplení, zasklení lodžií a opravu balkonů i zábradlí, opravu střechy včetně zateplení, výměnu rozvodů zdravotních instalací, zateplení vybraných vnitřních konstrukcí, výměnu výtahu, modernizaci systému vytápění a výměnu vodovodního potrubí, rekonstrukci požárního rozvodu vody včetně instalace vnitřního požárního systému, rekonstrukci sklepních kójí, opravy společných prostor a rozvodů, úpravu vstupního prostoru a na financování projektové dokumentace, revizí a technického dozoru stavebníka. Úvěr je sjednán se splatností 20 let. Úroková sazba ve výši 1,75 % p. a. je po celou dobu neměnná.