Semináře k programu Výstavba pro obce

Pro starosty a zastupitele měst a obcí pořádáme bezplatný seminář k dotačně-úvěrovému programu Výstavba pro obce. Seminář se uskuteční:

 

18. června 2019 v Olomouci,  kongresový sál v hlavní budově krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, od 13.00 hod.

Program:

 • představení programu Výstavba pro obce
 • představení programu Regenerace sídlišť
 • dotazy a odpovědi

Kapacita sálu je omezena, registrujte se prosím zde na seminář v Olomouci.

Postup registrace: z kalendáře vyberte datum konkrétního semináře. V druhém kroku klikněte do barevného rezervačního panelu. Vyplňte rezervační formulář a potvrďte tlačítkem "Rezervace bez registrace."

Registrace bude ukončena v pondělí 17. 6. 2019.

Případné dotazy směřujte prosím na komunikace@sfrb.cz

 

Splnění informační povinnosti SFRB, jako správce osobních údajů, dle Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení GDPR“)

SFRB zpracovává osobní údaje fyzických osob, které se registrují k účasti na jeho informačních seminářích, za účelem rozšíření povědomí o programech SFRB, které je součástí plnění úkolů SFRB ve veřejném zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení GDPR. Zpracování je prováděno v rozsahu nezbytném pro naplnění tohoto účelu. SFRB zpracovává dané osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou pro naplnění stanoveného účelu. Při zpracovávání těchto osobních údajů postupuje SFRB v souladu s Nařízením GDPR.

V souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení GDPR nadále poskytuje SFRB fyzickým osobám, které se registrují k účasti na informačních seminářích SFRB, následující informace:

 

 1. Fyzické osoby, které se registrují k účasti na informačních seminářích SFRB, mají právo na přístup k osobním údajům, právo na omezení zpracování, právo na opravu osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů v případě, kdy pomine účel, pro který jsou osobní údaje zpracovávány a právo podat stížnost u dozorového úřadu;

 2. kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů SFRB:

  Mgr. Vít Hřivna

  Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2

  e-mail: hrivna.vit@sfrb.cz

  tel.: 234 712 653