Rozdělení rozpočtu do jednotlivých programů na rok 2018

Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) bude moci v roce 2018 podpořit bydlení v České republice částkou 1,1 mld. Kč, a to formou nízkoúročených úvěrů a dotace v rámci svých programů.

Finanční prostředky z rozpočtu SFRB jsou určeny pro poskytování nízkoúročených úvěrů na výstavbu nájemních bytů – Program Výstavby (270 mil. Kč), na opravy a modernizace bytových domů – program Panel 2013+ (500 mil. Kč), na úvěry pro mladé na pořízení vlastního bydlení – Program 600 (50 mil. Kč), úvěry pro mladé na zkvalitnění bydlení – Program 150 (50 mil. Kč), dále pak na podporu obnovy bydlení zničeného či poškozeného živelní pohromou – Program Živel (10 mil. Kč), a na podporu rozvoje obcí – Program Pro obce (20 mil. Kč).

Novinkou v portfoliu SFRB je program Regenerace sídlišť – úprava veřejných prostranství, který kombinuje dotaci s úvěrem. V rozpočtu dotační části je připraveno 100 mil. Kč a v rozpočtu úvěrové části též 100 mil. Kč.

Rozdělení částek do uvedených programů může SFRB v průběhu roku 2018 měnit v závislosti na aktuálním počtu žádostí v jednotlivých programech.