Regenerace sídlišť - úprava veřejných prostranství

Státní fond rozvoje bydlení oznamuje, že v průběhu měsíce dubna 2019 bude vyhlášena výzva pro žadatele k předkládání žádosti o dotaci v rámci programu Regenerace sídlišť - úprava veřejných prostranství. Výzva bude zveřejněna na těchto webových stránkách. Informace o programu najdete zde.