Přehled schválených a zamítnutých žádostí v programu Regenerace sídlišť

V programu Regenerace sídlišť bylo v letošním roce schváleno 18 žádostí za 99 070 927 Kč. Zamítnuto bylo 51 žádostí v celkové hodnotě 253 725 148 Kč.  Ze zamítnutých bylo 13 žádostí zamítnuto z důvodu nesplnění podmínek NV a 38 z důvodu nedostatečné alokace. O důvodu zamítnutí budou všichni žadatelé informování dopisem do konce roku 2018.  Seznam najdete zde v Přehledu schválených a zamítnutých žádostí.