Panel 2013+ má od 1. 7. jednotnou úrokovou sazbu

Od 1. července 2019 budou úvěry z programu Panel 2013+ poskytovány s jednotnou úrokovou sazbou pro všechny délky splatnosti – ta může být až 30 let. Úroková sazba je ve výši základní referenční sazby EU pro Českou republiku, tedy aktuálně 1,98 % p.a., fixovaná po celou dobu splatnosti. Více informací najdete zde.