Oznámení o vyhlášení výzvy k příjmu žádostí do programu Regenerace sídlišť

Státní fond rozvoje bydlení vyhlašuje dne 29. dubna 2019 výzvu k podávání žádostí o dotaci nebo dotaci a úvěr do programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích dle nařízení vlády č. 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2019. Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet dnem 29. dubna 2019 a končí dnem 1. července 2019. Více informací naleznete zde.