Oznámení o vyhlášení výzvy k příjmu žádostí do programu Regenerace sídlišť

Státní fond rozvoje bydlení vyhlašuje dne 18. října 2019 výzvu k podávání žádostí o dotaci nebo dotaci a úvěr do programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích dle nařízení vlády č. 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet dnem 18. října 2019 a končí dnem 18. prosince 2019. Více informací naleznete zde.