Omezení úředních hodin podatelny SFRB

Aktuální úřední hodiny podatelny SFRB jsou stanoveny následovně: pondělí: 8.00 - 11.00, středa: 8.00 - 11.00. Povinnost omezit provoz vyplývá z Usnesení vlády ČR ze dne 15. března 2020 č. 217 o přijetí krizového opatření. Nadále je možné komunikovat se SFRB elektronicky (podatelna@sfrb.cz) a telefonicky na čísle: 234 712 611. Děkujeme za pochopení.