Nový formulář u Programu Výstavby

Na webu SFRB je k dispozici nový, aktualizovaný formulář Žádosti o čerpání úvěru s datem 12. 2. 2018. Příjemce úvěru z Programu Výstavby prosíme, aby nadále používali tuto novou variantu formuláře. Najdete jej zde.